برگزاری سه میزگرد تخصصی در همایش بین المللی زن در جهان اسلام

تهران - ایرنا - ششمین همایش 'بین المللی زن در جهان اسلام'، بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) با برگزاری سه جلسه و سه میزگرد با محوریت زنان در تاریخ یكصد سال اخیر ایران و جهان در عرصه های مختلف اجتماعی ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا، این همایش با برگزاری سه جلسه در محل موزه ملی ایران با عناوین 'زن و انقلاب اسلامی'، 'زن و ادبیات منثور فارسی' و'زن و ادبیات در آثار عربی' ادامه یافت.

همچنین سه میز گرد نیز عصرامروز در زمینه 'زن، سینما، تئاتر و موسیقی' ، 'زن و گفتمان زنان' و' بازنمایی زن ایرانی' برگزار شد.

در جلسه زن و انقلاب اسلامی سخنرانان به حضور زنان در عرصه های سیاسی از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی و ارتقای جایگاه و حضور موثر آنان در تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی پرداختند.

در این جلسه در خصوص 'جنسیت در رویكرد دولت مردان جمهوری اسلامی' ، 'بررسی عملكرد زنان در مجلس شورای اسلامی' و 'دولت و جنبش زنان' 'توانمند سازی زنان و تاثیر آن بر حضور سیاسی اجتماعی آنان' بحث و بررسی شد.

در جلسه زن در ادبیات منثور فارسی نیز 'زن در قاب خانواده'، 'دنیای واقعی زنان در بستر اجتماع' با بررسی ونقد كتاب های رمان منتشر شده در یك صد ساله خیر ادامه یافت.

در جلسه سوم نیز سخنرانان با نقد و بررسی تعدادی از كتاب های رمان عربی و 'نقش زن در دو جامعه متفاوت سنتی و غربی' نظرات خود را مطرح كردند.

در میزگرد زن، سینما، تئاتر و موسیقی تاریخچه ورود زنان ایرانی به دنیای موسیقی تئاتر و سینما بررسی و تحلیل شد همچنین در میز گرد زن و گفتمان زنان شیوه های گفتمان زنان از موضع جنسیتی برابر، مقایسه گفتمان سنتی و مدرن و عبور آن از گردنه های سیاسی و اجتماعی نقد و بررسی شد.

در میز گرد بازنمایی زن ایرانی نیز صاحب نظران حاضر با ارایه مقالاتی در خصوص نقش زنان در مجامع سنتی و حضور آنان در نقش های جدید اجتماعی خواستار باز تعریف زن ایرانی شدند زیرا زنان هم اكنون علاوه بر نقش های سنتی خود در همه عرصه های اجتماعی سیاسی واقتصادی جامعه نقش و حضوری فعال دارند و پا به پای مردان كار می كنند.

این همایش روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 آذر ماه جاری با حضور10 تن از صاحب نظران بین المللی از كشورهای الجزایر، اتریش، آلمان، عراق و لبنان و 20 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه های كشور در رشته های تاریخ، سیاست و علوم اجتماعی، در موزه ملی واقع در خیابان امام خمینی(ره) خیابان سی تیر برگزار می شود.

اجتمام(3)**1293 1568