دمشق دوگانگي رفتار شوراي امنيت را محكوم كرد

تهران-ايرنا- وزارت خارجه سوريه با ارسال پيام هايي به سازمان هاي بين المللي ،دوگانگي آشكار رفتار كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت وحمايت آنها از تروريسم در سوريه را محكوم كرد.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) وزارت خارجه اين كشور با ارسال پيام هاي جداگانه به دبير كل سازمان ملل، رئيس شوراي امنيت ، كميسارياي عالي حقوق بشر و رئيس شوراي حقوق بشر، جنايت هاي گروه هاي تروريستي 'جبهه النصره' و هم پيمانان آن در گروه تكفيري وابسته به القاعده را محكوم كرد. در اين پيام هم چنين جنايت جديد تروريست هاي مسلح در دمشق در روز چهارشنبه 20 آذر ( 11 دسامبر ) در شهر كارگري عدرا در ريف دمشق كه 100 كشته به جا گذاشت محكوم شد.

وزارت خارجه سوريه در اين پيام ها اعلام كرد تروريست ها در اين جنايت اقدام به سوزاندن خانه هاي كارمندان دولتي ،اعدام افراد وقطعه قطعه كردن اجساد آنها وگروگان گرفتن شماري ديگر در نانوايي شهر كه توسط آنها بمب گذاري شده بودكردند. تروريست ها همچنين دهها تن آرد وگندم سهميه اهالي را به سرقت بردند و شمار زيادي از ساكنان شهر را ربودند و با حبس كردن آنها در زيرزمين منازل ، به عنوان سپر انساني از آنها استفاده كردند.

وزارت خارجه سوريه به تداوم حمله هاي تبليغاتي گروههاي تروريستي عليه دولت سوريه كه با حمايت عربستان و قطر صورت مي گيرد و فتواهايي كه مشوق طايفه گرايي و كشتار در سوريه است همچنين درخواست 'ايمن الظواهري' از نيروهاي القاعده در بيش از 80 كشور براي سرازير شدن به سوريه و انجام جنايت هاي تروريستي وخونريزي مردم بي گناه اين كشور اشاره كرد.

وزارت خارجه سوريه از كمك هاي مالي وتسليحاتي عربستان به گروههاي تروريستي سوريه كه مغاير با قوانين بين المللي است نيز انتقاد كرد.

همچنين اين وزارتخانه به حمايت تركيه از تروريست هاي مسلح وارسال كمك هاي مالي وتسليحاتي به آنها از مرز مشترك دو كشور وپناه دادن وآموزش آنها جهت اجراي توطئه هاي تروريستي در داخل خاك سوريه اشاره كرد.

وزارت خارجه سوريه دوگانگي رفتار كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت در حمايت از تروريسم در سوريه را محكوم كرد و از اين كشورها خواست نقش فعالتري در مبارزه با گروه هاي تروريستي مسلح وكشورهاي حامي آنها عليه مردم بي گناه سوريه داشته باشند.

همچنين اين وزارتخانه مسئوليت شوراي امنيت در خصوص اجراي قطعنامه هاي الزام آور خود در زمينه ممنوعيت تروريسم واشكال گوناگون كمك رساني به آن را خاطر نشان ساخت.

از سوي ديگر صدها كارگر سوري روز گذشته در برابر مقر سازمان ملل در دمشق دست به تحصن زدند و جنايت هاي تروريست ها نسبت به ساكنان شهر كارگري عدرا را محكوم كردند.

شركت كنندگان در تحصن از سكوت سازمان ملل وديگر سازمان هاي بشر دوستانه در برابر اين جنايت هولناك كه به دست گروه هاي تروريستي مسلح در شهر عدرا انجام شد انتقاد كردند.

تحصن كنندگان خواستار مداخله فوري سازمان هاي بين المللي براي اعمال فشار بر كشورهاي حامي تروريسم ازجمله عربستان، قطر وتركيه جهت جلوگيري از ارسال كمك هاي آنها به تروريست ها شدند.

مترجمام** 1453**1446

سرخط اخبار جهان