پيوند اعضا از جسد در ايران جهش داشته است

تهران - ايرنا- رئيس بيمارستان سينا گفت: ميزان پيوند اعضا از جسد نسبت به پيوند اعضا از فرد زنده جهش خوبي داشته و رشد چشمگيري يافته است.

به گزارش ايرنا به نقل از دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر 'غلامرضا پورمند' روز شنبه در كارگاه كشوري فراهم آوري اعضاي پيوندي در بيمارستان سينا تهران افزود: با اين حال متاسفانه هنوز در مورد پيوند اعضا از جسد چه از نظر بودجه و چه از نظر هماهنگي ها مشكل داريم و در اين زمينه تلاش هايي در حال انجام است.

وي با اشاره به فتواي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در ارتباط با اهداي عضو گفت: در سال هاي اخير با توجه به اين تاييدات در ارتباط با پيوند اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي اقدامات چشمگيري در ايران صورت گرفته است.

پورمند با يادآوري صرف هزينه هاي هنگفت براي پيوند اعضا در خارج از كشور در گذشته گفت: متاسفانه زماني مجبور بوديم براي اين كه بيمار را با يك اهدا كننده روانه انگلستان كنيم، مبلغي حدود 30 هزار پوند تخصيص دهيم كه به طور يقين اگر مجبور بوديم در زمان حاضر اين مبلغ را هزينه كنيم، ميزان آن حدود سه برابر مي شد.

رييس بيمارستان سينا ادامه داد: در آن زمان تصميماتي گرفته و تبصره هيات امناي ارزي تشكيل و بودجه اي براي اين كه بيماران كليوي، قلبي، اعصاب و چشم در ايران درمان شوند در نظر گرفته شد تا دوره هاي مورد نياز توسط پزشكان ايراني در خارج از كشور گذرانده شود.

وي با اشاره به رشد پيوند كليه در كشور گفت: در سال 2011 ميلادي 771 مورد پيوند كليه گزارش شده و البته پيوند كبد، قلب و ريه نيز داشته ايم و اكنون نيز كه پيوند پانكراس در بخش ها يكي پس از ديگري انجام مي شود.

پورمند در ادامه به كاربرد اصطلاح kidney trade in Iran (تجارت پيوند كليه) در ويكي پديا اشاره كرد و گفت: هرچه زودتر بايد اين عبارت از پايگاه مزبور پاك شود. خواهش و آرزوي من از همه دست اندركاران اين است كه منهاي تمام مسائلي كه امروز مانند سال هاي قبل در زمينه پيوند كليه مطرح مي شود، طي چند سال آينده هدفمان اين باشد كه اين عبارت را از ويكي پديا حذف و ثابت كنيم كه در زمينه پيوند كليه جهشي ايجاد شده است.

وي همچنين در ادامه به شهرت ابن سينا دانشمند برجسته كشور در جهان اشاره كرد و گفت: خيلي ها سعي كردند ابن سينا را به خود منسوب كنند و اين باعث خوشحالي است. اخيراً هم يك نفر در تركيه اختراع خود را به نام ابن سينا نامگذاري كرده است. ما هم خوشحاليم كه اين بيمارستان به نام ابن سينا كه متعلق به همه جهانيان است، نامگذاري شده است.

پورمند افزود: بيش از هزار سال است كه مطالب ابن سينا در تمام مكاتب حداقل به شكل مرجع باقي مانده است. ادعا شده كه ابن سينا نخستين فرد در طب بوده كه مطالب خود را به شكل كتاب هاي امروز، طبقه بندي و بخش بخش كرده است.

اجتمام(1)**9185**1436