تامين اعتبارات ايمن سازي سفرها در اولويت برنامه ها قرار دارد

بيرجند - معاون امور عمراني استاندار خراسان جنوبي گفت: تامين اعتبارات ايمن سازي سفرها به منظور افزايش سرمايه هاي ملي و ارتقاي ايمني در اولويت برنامه هاي استان قرار دارد.

' سيد كاظم اوليايي' روز چهارشنبه در حاشيه مانور راهداري زمستاني خراسان جنوبي در جمع خبرنگاران افزود: پيش بيني مي شود 45 هزار سفر مسافري و 52 هزار سفر باري از استان طي سه ماهه زمستان امسال انجام شود.

وي اظهار داشت: در طرح راهداري دستگاه هاي مختلفي با بكارگيري امكانات و نيروي انساني خود كنار يكديگر از آسيب مالي به سرمايه هاي ملي جلوگيري مي كنند.

وي افزود: اطلاع رساني بخش اساسي در پيشگيري از سوانح، ساماندهي و شناسايي نقاط قوت و ضعف است.

معاون امور عمراني استاندار خراسان جنوبي گفت: با توجه به حجم بالاي سفر در جاده هاي استان نياز به يك سري اقدامات و تمهيدات براي ايمن انجام شدن آنها است.

اوليايي با تاكيد بر فراهم آوردن امكانات در تمامي شهرستان ها، بيان كرد: خدمات بايد در سراسر استان متناسب با طول محورها و ميزان ترافيك در راه هاي اصلي و فرعي گسترده باشد.

رئيس مركز فوريت هاي پزشكي خراسان جنوبي در اين مراسم گفت: 50 پايگاه اورژانس فعال در استان وجود دارد كه 10 پايگاه شهري و 40 پايگاه جاده اي هستند.

'محمدرضا آذركيش' اظهار داشت: در طرح راهداري زمستاني 70 دستگاه آمبولانس خدمت رساني مي كنند كه از اين تعداد 20 دستگاه پشتيبان هستند.

وي افزود: در سه ماه زمستان امسال يك دستگاه اتوبوس به صورت ويژه و يك دستگاه خودرو كمكدار نيز در گردنه سمن شاهي مستقر است.

رئيس مركز فوريت هاي پزشكي خراسان جنوبي گفت: در طول اجراي طرح زمستانه راهداري 340 نفر از پرسنل اورژانس همكاري دارند.

آذركيش افزود: از اين تعداد نيروي انساني 210 نفر تكنسين و شش نفر پزشك خدمات ارائه مي دهند.665

سرخط اخبار استان‌ها