سرمربي تيم فوتبال زنان استقلال: سهم بانوان در برنامه هاي ورزشي رسانه ملي چقدر است

تهران - ايرنا - سرمربي تيم فوتبال زنان استقلال تهران مي گويد: نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي دهند، اگر اعتبارات ورزشي به صورت مساوي بين ورزش زنان و مردان توزيع نمي شود، آيا رسانه ملي هم بايد بيشتر زمان برنامه هاي ورزشي را به حوزه مردان اختصاص دهد.

مريم حسن زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: چندين برنامه ورزشي در صدا و سيما از جمله برنامه 90 هر هفته پخش مي شوند اما مشخص نيست سهم زنان از اين برنامه ها چقدر است.

وي تصريح كرد: در حالي كه هر ساله ميلياردها تومان اعتبار در رشته هاي مختلف ورزشي براي مردان صرف مي شود، رشته هاي مختلف ورزش زنان از جمله فوتبال هميشه با مشكلات مالي قابل توجهي مواجه بوده است.

حسن زاده ادامه داد: در حاليكه در برنامه هاي مختلف ورزشي در رسانه ملي، مسوولان فدراسيون ها و باشگاه ها روي خط مي آيند تا در مورد موضوعات و مشكلات مرتبط با ورزش مردان پاسخگو باشند اما اين مساله براي پاسخ دادن به ورزش زنان هرگز اتفاق نمي افتد.

سرمربي تيم فوتبال زنان استقلال با بيان اينكه زنان انتظار ندارند به همان اندازه كه به ورزش مردان توجه مي شود، به ورزش بانوان توجه شود، ادامه داد: بارها مساله عدم امكان حضور زنان در ورزشگاه ها مطرح شده است اما آيا تا به حال مسوولي پاسخگوي اين مساله بوده است؟

به گفته حسن زاده اگر مشكلي اعم از حقوقي يا ورزشي در عرصه ورزش مردان ايجاد شود، همه مسوولان زيربط هدف پرسش مجريان برنامه هاي تلويزيوني و راديويي قرار مي گيرند و تا پاسخ داده نشود، مساله حتي هفته ها پيگيري مي شود.

وي با بيان اينكه اگر تيم هاي مختلف ورزشي زنان حداقل 10 دقيقه در ماه فرصت بازگو كردن مشكلات خود را داشته باشند، هيچ مشكلي بوجود نمي آيد، گفت: آنقدر به زنان فرصت داده نمي شود تا افراد سودجو در كمترين فرصتي كه براي ورزش زنان ايجاد مي شود، به موضوعات پيش پا افتاده اي چون تغذيه و مسايلي از اين دست مي پردازند تا مشكلات اصلي و عمده تيم ها فراموش شود و تيم هاي ورزشي با مشكلات بيشتري مواجه شوند.

ورزشي (4). ** 1828 ** 1589