تحقق وعده دكتر روحانی/منشور حقوق شهروندی آماده شد

تهران- ایرنا- معاون حقوقی رییس جمهوری همزمان با صدمین روز آغاز بكار دولت گفت: «منشور حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید با همكاری و همفكری 200 نفر از اساتید و نخبگان حقوقی و سیاسی كشور تدوین و آماده شده است.

«الهام امین زاده» روز سه شنبه در آستانه ارایه گزارش 100 روزه دولت یازدهم از سوی دكتر « حسن روحانی» رییس جمهوری كه قرار است امشب پس از اخبار سراسری ساعت 21 از شبكه اول سیما ارایه كند، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا این مطلب را بیان كرد.

امین زاده افزود: در تدوین این منشور از دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها به عنوان برنامه خط مشی و سیاست های دولت در چارچوب وظایف و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی كسب نظر شده است.

وی با بیان این كه این منشور بر اساس ویژگی ها و كرامت انسانی، تعالیم مترقی مكتب انسان ساز اسلام، ویژگی های خاص فرهنگی و بومی تهیه شده است، اظهار داشت: در تدوین این منشور از حوزه های علمیه نیز نظرخواهی شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه كرد: نظرات واصله از دستگاه های اجرایی و مجامع علمی و دانشگاهی درباره این سند نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته امین زاده، در این منشور تمامی سوابق حقوق شهروندی در كشور و حتی مطالعات تطبیقی با اسناد حقوق شهروندی سایر كشورها لحاظ گردیده است.

وی به تاكید رییس جمهوری برای استفاده از نظرات دانشگاهیان و نخبگان اشاره كرد و گفت: برخی محافل دانشگاهی برای مطالعه و اعلام نظر درباره این منشور درخواست كرده اند كه تا پایان این هفته نظرات آنها دریافت خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت كه در سند حقوق شهروندی؛ رویكرد دولت اعلام شده است، همچنین شناسایی حقوق شهروندی موجود در قوانین و مقررات شناسایی و دولت ملزم به رعایت آن است.

امین زاده خاطرنشان كرد كه سازوكارهای اجرایی لازم برای نظارت و تضمین اجرای این حقوق پیش بینی گردیده است.

وی با اشاره به این كه آموزش و نهادینه شدن حقوق شهروندی از جمله اهداف این سند است، گفت: با اجرای این سند، مردم به حقوق خود و دستگاه ها به حقوق مردم آگاهی خواهند داشت.

گفت وگو از زهرا امیری

سیام**9012**1478