آغاز رايزني هاي شركت ملي نفتكش براي افزايش صادرات نفت

تهران- ايرنا- مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران از برنامه ريزي براي آغاز رايزني هاي گسترده با شركت هاي حمل و نقل دريايي ملي و بين‌المللي باهدف افزايش صادرات نفت خام، همزمان با توافق هاي اخير در مذاكرات گروه ١+٥ در ژنو خبر داد.

'علي اكبر صفايي' تصريح كرد: با توجه به توافق هاي ايجاد شده درمذاكرات اخير ژنو، پيش بيني گشايش فعاليت در زمينه فعاليت هاي بيمه اي و حمل ونقل نفتكش ها مي شود .

وي گفت: در متن برنامه اقدام مشترك فعلي مكانيزم اجرايي شدن رفع تحريم هاي حاكم بر كشتيراني به روشني مشخص نيست،اما با توجه به ماموريت اين شركت ارايه خدمات حمل و نقل دريايي در سطح بين المللي است، ازهر گونه توافق عملي براي آسان سازي ارائه خدمات كشتيراني استقبال مي كند.

وي با تاكيد بر اين كه شركت ملي نفتكش ايران رايزني هاي گسترده با همه فعالان حمل ونقل دريايي ملي و بين المللي را در دستور كار قرار خواهد داد، گفت: پيش بيني مي شود با مجموعه اين اقدامات مشترك و با پيروي از سياست هاي وزارت امور خارجه گام هاي مؤثري در زمينه اجرايي شدن متن برنامه اقدام مشترك انجام شده برداشته شود.

به گزارش شانا، مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران با اشاره به توافق هاي ايجاد شده در نشست اخير گروه ٥+١ در ژنو گفت: در نخستين گام، در يك دوره ٦ ماهه طرفين ١+٥ در رابطه با استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، متعهد به برداشتن قدم هايي براي تعليق برخي از تحريم ها و نكردن وضع تحريم هاي جديد شده اند.

وي افزود: از جمله توافق هاي حاصل شده در اين نشست مي توان به كاهش نيافتن بيشتر فروش نفت و حفظ سطح فروش به مشتريان فعلي، تعليق تحــريم هاي اتحاديه اروپا و آمـريكا در ارتباط با بيمــه و سرويس هاي حمل ونقل محموله هاي نفتي و تعليق تحريم هاي اتحاديه اروپا و آمريكا بر صادرات پتروشيمي و سرويس هاي مرتبط با آن شامل بيمه، حمل ونقل و مالي اشاره كرد.

اقتصام(1)** 9141**1601**

سرخط اخبار اقتصاد