حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شد/ تحریم های بیمه، حمل و نقل و نفتی برداشته می شود

ژنو - ایرنا - ایران و 1+5 در مذاكرات ژنو 3 به توافقی تاریخی دست یافتند كه در آن حق غنی سازی ایران در عمل و گفتار به رسمیت شناخته شد و تحریم های بیمه و حمل و نقل و نفتی بطور كامل برداشته می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به ژنو، براساس این سند چهار صفحه ای هیچ تحریمی افزایش نخواهد یافت.

همپنین بر اساس این سند، «تحریم نفتی ایران متوقف می شود و سطح فروش نفت در سطح فعلی حفظ و در آمدهای نفتی آزاد خواهد شد. تحریم پتروشیمی به طور كامل رفع و تحریم صنایع خودروسازی برداشته می شود.»

ایران 1+5 همچنین توافق كردند: «تحریم طلا و فلزات گرانبها برداشته می شود و تحریم های بیمه و حمل و نقل و مرتبط با نفت كلا برداشته می شود.»

بر پایه این سند، «حق غنی سازی ایران هم در عمل و هم در گفتار در دو جای متن به رسمیت شناخته شد.ساختار برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به طور كامل حفظ می شود و هیچ عقبگردی وجود ندارد و غنی سازی ادامه می یابد.فردو و نطنز هم به كارشان ادامه می دهند.»

براساس این توافق، در مقابل جمهوری اسلامی ایران یكسری اقدامات اعتمادساز انجام می دهد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك اقدام اعتمادساز ظرف 6 ماه آینده فعالیت های خود در اراك، نطنز و فردو را گسترش بیشتر نخواهد داد، ولی غنی سازی زیر 5 درصد و تولید مواد غنی شده مربوطه در فردو و نطنز همچون گذشته ادامه می یابد.تحقیق و توسعه در برنامه هسته ای ایران هم ادامه پیدا خواهد كرد.

بر طبق این توافق، تولید اورانیوم 20 درصد در شش ماه آینده به دلیل عدم نیاز ادامه پیدا نخواهد كرد. تمام اورانیوم غنی شده در داخل كشور باقی می ماند و هیچ ماده ای از كشور خارج نخواهد شد.

سیام(3) 9129**1572