طرح ملي جمع آوري آب باران موجب تسهيل در مديريت بحران آب مي شود

مشهد-ايرنا-عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت:اجراي طرح ملي جمع آوري آب باران موجب تسهيل در مديريت بحران آب و تامين بخشي از نياز آب كشور مي شود.

سيد هاشمي بني هاشمي روز پنجشنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: اين طرح توسط چند تن از نمايندگان مجلس در كميسيون كشاورزي پيشنهاد شده كه تا كنون در كميسيون هاي فرعي از جمله انرژي،عمران و صنايع و معادن كليات آن به تصويب رسيده و براي ادامه بررسي به كميسيون كشاورزي رفته است.

وي اظهارداشت: با توجه به زمان بررسي مسائل مربوط به اين طرح در كميسيون ها طي پنج تا شش ماه آينده طرح به صحن علني مي آيد، تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحران آب در كشور گفت: بخش عمده آب باران در كشور ما تبخير و يا خاك را شسته و در سطح زمين جاري مي شود و يا تبديل به فاضلاب مي گردد كه با اجراي طرح مذكور مي توان قبل از هر چيز آب باران را جمع و مورد استفاده مصرف خانگي و كشاورزي قرار داد.

وي اظهارداشت: بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه به طور متوسط با جمع آوري آب باران از پشت بامهاي منازل مناطق پرباران مي توان حدود 60 درصد از مصرف آب خانگي را تامين كرد.

بني هاشمي افزود: سازه هايي با استفاده از تجربيات داخلي و خارجي طراحي و توليد شده است كه بخش خصوصي و شهرداري ها مي توانند با حضور موثر در اين عرصه با استفاده از اين سازه ها اقدام به جمع آوري آب باران كنند.

وي افزود: آب جمع آوري شده براي مصرف كشاورزي، صنايع و حتي مصرف خانگي نيز قابل استفاده است و همين امر موجب مديريت مصرف آب و حفظ منابع آبي مي گردد.

وي بيان كرد: متاسفانه در حال حاضر گرفتار بحران آب در بيشتر مناطق كشور هستيم به طوري كه ميزان آب زير زميني در بسياري از دشتهاي كشور با توجه به افزايش جمعيت شهرنشيني و برداشت غير اصولي افت شديدي داشته است.

او افزود: همانطور كه به طور جد به دنبال بهره مندي از انرژي هاي نو همچون باد ، خورشيد و حتي انرژي هسته اي هستيم بايد از انرژي آب هم نهايت بهره را ببريم كه معتقديم اجراي اين طرح در شرايط امروز مورد نياز جدي كشور است و بايد در دستور كار جدي دولتمردان قرار گيرد.

وي گفت: تا كنون روي شيوه هاي بهره مندي از آب باران در كشور كار نشده است و اين طرح براي نخستين بار در نوع خود است كه اجراي مطلوب آن مي تواند بخش مهمي از مشكلات كمبود آب را در كشور رفع نمايد.ك/3

7496/659