جمهوري آذربايجان از روشن شدن مشعل در بازي هاي اروپايي خبر داد

باكو- ايرنا- چنگيز حسين زاده معاون رييس كميته ملي المپيك جمهوري آذربايجان با اشاره به برگزاري اولين دوره بازي هاي اروپايي در سال 2015 ميلادي (1394)درباكو ، از روشن شدن مشعل در اين بازيها و گرداندن آن در جمهوري آذربايجان خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روزنامه آذري 'اوچ نقطه'، حسين زاده گفته است كه اگر چه اطلاعات دقيقي در باره زمان و محل روشن شدن اين مشعل وجود ندارد، ولي بطور حتم اين مشعل روشن و در سراسر اراضي جمهوري آذربايجان گردانده مي شود.

وي با بيان اين كه اطلاع رساني در اين زمينه از سوي كميته المپيك اروپا صورت مي گيرد ، افزود:ممكن است مشعل نه در كوه المپياي يونان ، بلكه در آتشگاه 'سوراخاني' جمهوري آذربايجان روشن شود.

معاون رييس كميته ملي المپيك جمهوري آذربايجان همچنين از تصميم اين كميته براي انجام مذاكرات مفصل با كميته المپيك اروپا براي تحقق اين موضوع خبر داده است .

اولين دوره بازي هاي اروپايي در 12 تا 28 ژوئن سال 2015 (22 خرداد 1394 تا 7 تير1394) در باكو ، پايتخت جمهوري آذربايجان برگزار خواهد شد.

خاور*1206