شهرداران نظرآباد و شهرجديد هشتگرد منصوب شدند

كرج - طي حكمي از سوي استاندار البرز شهرداران نظرآباد و شهر جديد هشتگرد در اين استان منصوب شدند.

به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني استانداري البرز،'سعيد مدرس زاده بزرگي به عنوان شهردار نظرآباد و 'كامران عظيم زاده ' به عنوان شهردار شهر جديد هشتگرد منصوب شدند.

در متن اين احكام آمده، اين انتصابها بنا به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهر جديد هشتگرد و نظرآباد و با موافقت سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري و در اجراي تبصره 3 ذيل ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/ 1375 صورت گرفته است.ك/1

2818/ 692

سرخط اخبار استان‌ها