همايش تخصصي روابط بين ايران و هند در عصر معاصر برگزار شد

دهلي نو- همايش تخصصي روابط بين ايران و هند در عصر معاصر به مدت دو روز در حيدرآباد مركز ايالت آندراپرادش در جنوب هند برگزار شد.

به گزارش ايرنا، اين همايش با همكاري مركز مطالعات اقيانوس هند دانشگاه عثمانيا و سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در حيدرآباد و با حضور متخصصان ايراني و هندي برگزار شد.

سركنسول جمهوري اسلامي ايران روز جمعه درحاشيه اين همايش در گفت وگو با ايرنا افزود: دراين همايش 52 مقاله از سوي محققان و انديشمندان ايراني و هندي و دانشگاههاي ايالت هاي مختلف هند ارائه شد.

حسن نوريان افزود: همكاري بين ايران و هند در زمينه انرژي، روابط تمدني و فرهنگي بين ايران و هند در عصر جهاني شدن، فرصت هاي اقتصادي و تجاري ايران و هند و بررسي چالش هاي پيش رو، اهميت ژئواستراتژيك بندر چابهار در توسعه مناسبات بين اين دو كشور در حوزه امنيتي و اقتصادي از جمله موضوعات مهمي بود كه در طول اين همايش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

وي گفت: دراين همايش از ايران هادي سليمان پور رييس مركز آموزش و پژوهشهاي بين المللي وزارت امور خارجه و مير محمود موسوي سفير پيشين جمهوري اسلامي ايران در دهلي نوحضور يافتند.

سركنسول جمهورياسلامي ايران درهند گفت : قرار است كه اين همايش سال آينده در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه در تهران با موضوع ارزش هاي مشترك فرهنگي و تمدني ايران و هند تشكيل شود.

ايالت آندرا پرادش با 80 ميليون نفر جمعيت به مركزيت حيدرآباد از ايالات جنوبي و پنجمين ايالت بزرگ هند است.

بر اساس آمار رسمي، 15 درصد و بر اساس آمار غير رسمي بيش از 30 درصد جمعيت 80 ميليوني اين ايالت را مسلمانان تشكيل مي دهند.

اين ايالت به جهات مختلف سياسي، فرهنگي، تاريخي، علمي و اقتصادي از مناطق مهم هند و يكي از قطب هاي اقتصادي، سياسي در جنوب اين كشور است.

سابقه 500 ساله حضور ايرانيان در اين منطقه، عامل مهمي در ايجاد تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جنوب هند شده به طوري كه امروزه هيچ مورخ و باستان شناسي نمي تواند بدون در نظر گرفتن نقش ايرانيان و پادشاهان مسلمان و شيعه مذهب ايراني در اين منطقه تصوير كامل و درستي از وضعيت گذشته و حال منطقه ارائه كند.

اثرات اين حضور تاريخي را مي توان در معماري، زبان، فرهنگ، هنر و ديگر ابعاد زندگي مردم جنوب هند به خوبي مشاهده كرد.

آساق**2164 ** 589**1586