۱۱ تیر ۱۳۸۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 8089308
۰ نفر
عنوانهای مهم مطبوعات روز سه شنبه لبنان .....................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/87 بیروت - *** السفیر - استقبال رییس جمهوری از مبادله اسیران - اسراییل برای تحویل گرفتن دو جسد آماده می شود - تهران : اسراییل ، ناتوان تر از آن است که حمله کند - اسد به سرعت بخشیدن به تشکیل دولت وحدت ملی لبنان فراخواند *** الاخبار - سلیمان خواسته عون (درباره تشکیل دولت ) را درک می کند - میانجی آلمانی، مرحله اجرایی مبادله اسیران را آغاز کرد - نگرانی از زلزله در جنوب لبنان *** النهار - دولت لبنان پیش از 12 ژوئیه تشکیل می شود در غیر این صورت سلیمان از سفر به پاریس صرف نظر می کند - گروه اکثریت لبنان از آزادی اسیران استقبال می کند - اولمرت ، مبادله اسیران را "دردناک" می داند *** المستقبل - تماسها برای تشکیل دولت بر اساس توافق دوحه ادامه دارد - حریری : آزادی اسیران ، مناسبتی برای وحدت ملی باشد - اسراییل: اجرای مبادله اسیران طی دو هفته *** الدیار - موضعگیری ژنرال (عون ) مثبت است و تماسها (درباره تشکیل دولت ) قطع نشده است - اسد از فضای مثبت در منطقه سخن می گوید - هشدارها درباره زلزله در جنوب لبنان، اسراییل از بیمارستانها خواست آماده باشند خاورم 2080 ** 2087 ** 265 شماره 055 ساعت 09:54 تمام

سرخط اخبار جهان