رییس جمهور لهستان پیمان لیسبون اتحادیه اروپا را امضا نمی کند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/11 کلیات.لهستدان .ااحادیه .لیسبون لخ کاژینسکی رییس جمهور لهستان در مصاحبه ای که سه شنبه منتشر شد گفت پیمان لیسبون اتحادیه اروپا را امضا نمی کند چرا که پس از رای منفی مردم ایرلند به آن در همه پرسی ماه گذشته بی معنا شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، وی به روزنامه دژینیک گفت:فعلا این پیمان موضوعیت ندارد.
مجلس لهستان در ماه آوریل پیمان لیسبون را تصویب کرده بود.
این پیمان، که برای تسهیل چرخه تصمیم گیری اتحادیه اروپا منعقد شده،برای قطعی شدن به امضای رییس جمهور نیاز دارد.امتناع کاژینسکی از امضای این پیمان ضربه ای جدی به نیکلا سارکوزی رییس جمهور فرانسه محسوب می شود که با در اختیار گرفتن ریاست چرخشی شش ماهه اتحادیه اروپا در روز سه شنبه موظف به یافتن راهی برای جلب موافقت ایرلند با این پیمان می شود.
شبد**مترجمام 1856**1335** شماره 028 ساعت 07:45 تمام

سرخط اخبار جهان