زنگنه: دنيا منتظر روانتر شدن تحريم ها براي استفاده از منابع ايران است

تهران- 'بيژن نامدار زنگنه' وزير نفت جمهوري اسلامي ايران، گفت: دنيا منتظر روان تر شدن تحريم ها جهت استفاده از انرژي و منابع ايران اسلامي است.

به گزارش ايرنا، نامدار زنگنه سه شنبه شب با حضور در گفت وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران، با بيان اينكه 'ما داراي اهرم بزرگ در بازار نفت و گاز هستيم،' گفت: 'دنيا توان ناديده گرفتن ما را ندارد و به همين دليل جهان منتظر شل شدن تحريم ها جهت استفاده از منابع انرژي ايران است'.

وي، همچنين با اشاره به دستاوردهاي پانزدهمين نشست وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز، گفت: هم اكنون بر اهميت انرژي گاز افزوده شده، اما اين موضوع باعث كمرنگ شدن نقش نفت و زغال سنگ نمي شود.

وي افزود: در سال 1373 اوپك توانست نقش مهمي در بازار جهاني داشته باشد و هم اكنون نيز بنيان هايش گذاشته شده است.

زنگنه افزود، در اين اجلاس كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بدون حضور شركت هاي خصوصي شركت كردند.

وي همچنين اظهار داشت: با رييس گازپروم روسيه و نماينده ويژه رييس جمهوري اين كشور مذاكراتي داشته و باب همكاري را در اين خصوص آغاز كرده ايم.

وي ادامه داد: همچنين با الجزاير كه داراي تجارب زيادي در بازار جهاني گاز است، تعاملات گسترده اي داشته ايم.

زنگنه، با بيان اينكه ما در بازار جهاني گاز جوان هستيم، گفت: كشورهايي همچون عمان و قطر تجربه بيشتري از ما در اين حوزه دارند. بنابر اين مي توان با استفاده از تجارب اين كشورها سير صعودي را طي كنيم.

وي، با اشاره به چشم انداز 1404،گفت: با اعتدال و تدبير مي توانيم تعامل سازنده اي داشته باشيم كه ديدگاه جمهوري اسلامي را نشان داده و امور را تسهيل كنيم.

وزير نفت با بيان اينكه 'داراي اهرم بزرگ در بازار نفت و گاز هستيم كه دنيا توان ناديده گرفتن ما را ندارد'، افزود: 'دنيا منتظر روان تر شدن تحريم ها جهت استفاده از انرژي ايران است'.

وي، در خصوص جايگزيني گاز به جاي نفت تصريح كرد: نفت هرگز حذف شدني نيست، بلكه گاز تنها مي تواند سهم بالايي در بازار انرژي داشته باشد.

وزير نفت با بيان اينكه مهمترين مبحث در گاز توليد داخل است، گفت: در صدد جايگزيني آن با سوخت هاي مايع هستيم و سهم گاز در سبد انرژي كشور ظرف دو سال آينده به بالاي 70 درصد مي رسد.

وي با بيان اينكه بعد از مصرف گاز در داخل كشور به دنبال صادرات هستيم، گفت: در امر صادرات اولويت ما كشورهاي همسايه است، زيرا غير از ايران و قطر كشور ديگري گاز اضافه ندارد.

زنگنه با بيان اينكه 'هند، اروپا، تركيه و كشورهاي شرق و غرب اولويت بعدي ما هستند'، گفت: پس از مصرف داخلي با استفاده از جذب سرمايه و تكنولوژي روز به دنبال ايجاد صنايع برتر انرژي خواهيم بود.

وي همچنين به كمبود گاز كشور اشاره كرد و گفت: اين مساله به دليل ارائه سوخت مايع و ذخيره آن در نيروگاه هاست كه امسال نيز 30 ميليارد ليتر سوخت، در نيروگاه ها استفاده خواهد شد.

وزير نفت با اشاره به واردات گاز از تركمنستان، افزود: به دنبال ايجاد محدوديت براي صنايع بزرگ كه نياز زيادي به گاز دارند و استفاده از سوخت مايع به جاي آن هستيم.

زنگنه با بيان اينكه 40 ميليارد ليتر مكعب كمبود گاز داريم و اين موضوع در تاريخ ما سابقه ندارد، گفت: البته جاي هيچ نگراني براي مردم وجود ندارد و در زمستان كمبود گازي نخواهيم داشت.

وزير نفت ادامه داد: با راه اندازي كامل پارس جنوبي، حدود 24 ميليارد دلار به صادرات كشور افزوده شده كه در اين صورت 30 ميليارد دلار در موازنه اقتصادي تاثير مي گذارد.

وي به سيستم سي.اچ.پي در جهان اشاره كرد و گفت: استفاده از اين سيستم راندمان حرارت گرمايش و سرمايش را در واحدهاي مسكوني به 80 درصد مي رساند كه در اين صورت سرمايش و گرمايش ارزان شده در واقع از محل صرفه جويي مصرف كننده پول اين مسئله به او داده مي شود.

وزير نفت در خصوص برخي از خبرها مبني بر عدم صادرات گاز به پاكستان گفت: نگفته ايم گاز به پاكستان صادر نميكنيم، بلكه اميدي به اجراي اين كار نداريم.

وي ادامه داد: اما به عمان اميد بيشتري دارم و اينكه با اين كشور قرارداد خوبي نيز بسته شده است.

وزير در ادامه اين گفت وگوي تلويزيوني گفت: صادرات گاز به تركيه ادامه و ارسال گاز با لوله نياز به صبر دارد چرا كه در اين حوزه به دليل اختلاف قيمت هايي كه وجود دارد دو طرف نظرات متفاوتي در خصوص قيمت نهايي با هم دارند.

وي در ادامه با بيان اينكه در 50 سال اخير مقدار توليد اوپك اضافه نشده است، افزود: به طور كلي يك تناقض ذاتي در اوپك براي قيمت گذاري وجود دارد در واقع مديران كوته بين و درازمدت بين اختلاف نظراتي دارند يعني گروهي معتقد به قيمت ميانه و گروهي به درآمد فوري هستند.

زنگنه در بخشي از سخنان خود به تفاوت قيمت گاز با نفت اشاره كرد و اظهار داشت:گاز قيمت جهاني ندارد و از طرفي هزينه بالاي حمل گاز نسبت به نفت قيمت ها را منطقي نشان مي دهد.

وزير نفت تصريح كرد: گاز به دليل ويژگي حرارتي بودن قيمتش از نفت پايين تر است ولي به هر حال ما به دنبال برداشت متناسب با ذخاير بالا هستيم تا بتوانيم ميزان سوخت كشور را افزايش دهيم.

شبس**1988**1368**

سرخط اخبار اقتصاد