روابط تجاري استان هاي مرزي ايران و تركيه گسترش مي يابد

آنكارا - روابط تجاري و اقتصادي استان هاي مرزي ايران و تركيه در پي ديدارهاي مسوولان اتاق هاي بازرگاني و تجاري استان هاي اردبيل و آذربايجان غربي با همتايان خود در استان هاي 'ارزروم و وان ' گسترش مي يابد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از سركنسولگري ايران در ارزروم ، هياتي از اتاق بازرگاني و تجاري اردبيل به رياست ' بهروز پورسلمان ' نايب رييس اين اتاق همزمان با برگزاري روز فرهنگي استان اردبيل در ارزروم ، به اين استان سفر و با همتاياني تركيه اي خود ديدار و گفت و گو كرد.

در اين ديدار مسوولان اتاقهاي بازرگاني و تجاري اردبيل و ارزروم در باره ظرفيتهاي اقتصادي ، تجاري و صنعتي دو استان گفت وگو و توافقاتي براي اجراي طرح هاي مشترك كوچك و متوسط صورت گرفت و مقرر شد هياتي از اتاق بازرگاني ارزروم نيز بزودي با سفر به اردبيل از توانايي هاي اقتصادي اين استان بازديد كند.

براساس اين گزارش ، اين هيات همچنين به دعوت هيات بازرگاني استان وان ضمن بازديد از نمايشگاه توليدات و صنايع تركيه كه در اين استان داير شده بود با مسوولان اين اتاق ديدار و در باره گسترش روابط تجاري به گفت وگو پرداخت.

افزون بر آن رييس اتاق بازرگاني و تجاري استان آذربايجان غربي نيز به دعوت همتاي خود در استان وان براي بازديد از نمايشگاه فوق به اين استان سفر و مذاكراتي در راستاي همكاري هاي بيشتر صورت گرفت.

اعضاي هيات هاي بازرگاني اردبيل و آذربايجان غربي همچنين با استاندار وان ديدار و ظرفيت هاي صنايع دو استان را تشريح كردند.

خاورم ** 230**1586

سرخط اخبار جهان