۵ آبان ۱۳۹۲،‏ ۹:۱۸
کد خبر: 80876095
۰ نفر
سي دي آموزشي زنده ياد مشكاتيان منتشر شد

تهران - سي دي گل آيين ، اولين آلبوم از مجموعه سه گانه آثار آموزشي استاد پرويز مشكاتيان توسط موسسه فرهنگي هنري آواي چكاد امروز - يكشنبه - منتشر شد.

‌دو آلبوم ديگر اين مجموعه آموزشي زنده ياد مشكاتيان ، به نام هاي گل آو سل آيين است كه به تدريج منتشر مي شود.

به گزارش ايرنا، در نواختن سي دي گل آيين، اجراي آموزشي، هدف اصلي بوده است. برخي از آثار اين سي دي بارها به شيوه ها و گونه هاي مختلف، توسط زنده ياد پرويز مشكاتيان، اجرا شده اند. در نگارش نت هر آهنگ و سپس اجراي آن، تركيبي از اجراهاي متفاوت، مورد نظر قرار گرفته است. همچنين برخي جملات، با چند نوع تكنيك وحالت هاي متفاوت نواخته شده اند تا هنرجويان بتوانند با تكنيك هاي مختلف مضرابي و استفاده از آن ها در قالب اجراي آهنگ، آشنا شوند.

نگاه اصلي در اين اجرا، طبيعت آثار و درون مايۀ اصلي نغمات بوده است. بر همين اساس، گاهي ريتم آهنگ ها به خصوص در قطعات آرام تر مانند پيش درآمد ها، به صورت شناور اجرا مي شود كه شايد در نگاه اول، احساس شود ريتم تند و كند مي شود.

در لحظاتي ديگر از اجرا، به خاطر تاكيد بيشتر روي نكات آموزشي و بررسي دقيق تر حالات اجرايي، متر اجرا، كندتر شده است. از آنجا كه در نت و نگارش مكتوب آثار موسيقي ، هيچ گاه نمي توان جان مايۀ اصلي نغمات و ظرايف خاص اجرايي را لحاظ كرد، در لحظاتي از كار، شاهد متفاوت بودن اجرا با نمونۀ نگارش شده ي آن هستيم.برخي تك ريزها، چپ ريزها، تكيه ها، سرمضراب ها ، غلت ها و تحرير ها، از اين جمله اند.

فهرست قطعات اجرا شده در اين مجموعه چهارمضراب شور، سماع آوا- (شور)، خزان – (شور)، مضراب پراني شور، مضراب پراني حسيني - (شور)، مضراب پراني لنگ – (شور)، پيش درآمد ابوعطا، چهارمضراب ابوعطا، سيخي - ضربي ابوعطا، چند مضراب حجاز، چهارمضراب افشاري، پيش درآمد همايون، چهارمضراب همايون، چهار مضراب بيداد، چهارمضراب بيات راجه، كاروانيان – (راست پنجگاه)، ضربي راست پنجگاه، چند مضراب پنجگاه مي باشد.

فراهنگ ** 1418

سرخط اخبار فرهنگ