تشديد مجازات فدراسيون هاي وزنه برداري با بيش از سه مورد دوپينگ

تهران -كميته اجرايي فدراسيون بين المللي وزنه برداري در آستانه مسابقات قهرماني جهان در لهستان تصميم گرفت مجازات فدراسيون هايي را كه طي يك سال بيش از سه مورد دوپينگ دارند، تشديد كند.

به گزارش سايت اين فدراسيون، علاوه بر اين، تا دو سال محروميت نيز در انتظار مقامات و يا ورزنه برداراني خواهد بود كه قوانين مربوط به دوپينگ را نقض كرده باشند.

اعضاي كميته اجرايي همچنين تصميم گرفته اند مهلت شش ماهه اي را براي پرداخت جريمه هاي نقدي فدراسيون ها تعيين كنند و مقرر شد فدراسيون ها در اين مدت از هرگونه فعاليتي در زمينه وزنه برداري محروم باشند.

در مواردي هم كه فدراسيون به هر دليلي جريمه را پرداخت نكند، بر طبق قانون مدت مشخصي محروميت براي آن از تمامي فعاليت هاي وزنه برداري تعيين خواهد شد.

از ديگر تصيمات اين كميته جداسازي فدراسيون هاي وزنه برداري از پاورليفتينگ، پرورش اندام و ديگر رشته ها است تا از اين پس صرفا فدراسيون هايي كه مختص به رشته وزنه برداري هستند، بتوانند اداره اين رشته المپيكي را بر عهده داشته باشند.

كميته اجرايي در نشست خود همچنين سيستم كسب سهميه حضور در بازي هاي المپيك 2016 ريودوژانيرو را تصويب كرد و «سم كوفا» رييس كميته فني و «آتيلا ادمفي» مدير مسابقات به عنوان اعضاي فني بازي هاي المپيك 2016 انتخاب شدند.

ورزشي(6)**9126**1440

سرخط اخبار ورزش