۲۰ مهر ۱۳۹۲،‏ ۱۲:۱۲
کد خبر: 80856573
۰ نفر
حقوق كودكان و وظيفه ما

تهران - كودكان به عنوان آسيب پذيرترين گروه جامعه انساني، نخستين كساني هستند كه در معرض هجوم مستقيم انواع ناگواري ها، فشارها و مشكلات ناشي از زندگي بزرگ ترها قرار مي گيرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، در آموزه هاي آسماني اسلام، همه كودكان از دختر و پسر، حقوق و مزاياي معيّني دارند و همگان از اِعمال هرگونه خشونت و بي رحمي در حق آنان باز داشته شده اند.

كودكان به حمايت ما نياز دارند و هر گونه تغيير، تحول به نفع كودكان در جامعه به اقدامات ما در مقياس جامعه بستگي دارد.

كودك، عنصري است كه از سوي تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا حمايت شده و فلسفه اين حمايت ناتواني كودكان براي احقاق حقوق عادي افراد جامعه و لزوم توجه به اين قشر به منظور تضمين پيشرفت و آينده جامعه است.

كارشناسان بر اين باورند در جامعه امروزي نبود شناخت لازم از حقوق كودك منجر به رعايت نشدن حقوق وي شده و نبود اين شناخت باعث مي شود اطرافيان نتوانند وظايف خود را در مورد كودكان انجام بدهند.

*** كودكان توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند

' رضا منفرد' روانشناس در اين زمينه گفت: به خاطر بي اطلاعي جامعه از حقوق كودك و اينكه آنها توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند، نسبت به آنها اداي دين نمي شود و گاهي اوقات غيبت والدين هم به اين مسائل دامن مي زند.

وي افزود: اين در حاليست كه دفاع نسبي براي دفاع از حقوق كودك در جامعه طراحي نشده و در حال حاضر بهزيستي فقط يك اورژانس اجتماعي طراحي كرده كه فقط درباره كودك آزاري دفاع مي كند.

منفرد با بيان اينكه حضور كودك در جامعه بايد طوري باشد كه شهروندان جرات تضييع حقوق آنها را به خود ندهند، اظهار داشت: به اين منظور بايد نهادهايي تاسيس شود و جامعه هم دفاع از حقوق آنها را بر عهده بگيرد.

وي ادامه داد:جامعه اي كه به يك بلوغ فكري رسيده و حقوق كودك را مي شناسد نسبت به همه ابعاد اين حقوق اطلاع دارد.

*** دولت به عنوان حامي افراد نسبت به رعايت حقوق كودكان اقدام كند

'مجيد ابهري' كارشناس اجتماعي نيز در اين باره گفت:كشور ما يكي از امضاء كنندگان كنواسيون جهاني حمايت از حقوق كودكان است و باورهاي ديني ما در دوست داشتن كودكان ،احترام به آنها ، رعايت حقوق اين افراد تاكيد ورزيده و كودكان را سرمايه هاي جامعه قلمداد كرده است.

وي افزود:متاسفانه برخي از والدين با آزارهاي جسمي مثل تنبيه، آزارهاي رفتاري همچون تحقير، تبعيض، مقايسه، آزارهاي عاطفي مانند كم توجهي، كم محبت كردن و آزارهاي فرهنگي از جمله محروم كردن از آموزش و تحصيل، حقوق كودكان را پايمال كرده و آنها را به تكدي و فروش و مواد مخدر وادار مي كنند.

ابهري تصريح كرد 85 درصد از والديني كه به آزار جسماني و رفتاري كودكان مي پردازند، اعتياد به مواد مخدر دارند و همين والدين باعث تولد نوزادان معتاد مي شوند، بنابراين لازم است دولت به عنوان پيشتيبان و حامي اصلي افراد جامعه نسبت به رعايت حقوق كودكان اقدام كند.

*** قوه مقننه خلاء قانوني موجود در حقوق كودكان را برطرف كند

وي تاكيد كرد: همچنين قوه مقننه بايد خلاء قانوني موجود با تثبيت قوانين را در مورد كودكان پر كند تا ديگر شاهد شكنجه هاي جسمي و روحي كودكان نباشيم چرا كه آنها مديران فرداي كشور هستند و رفتارهاي امروزي ما الگوي رفتار و شخصيت فرداي آنها خواهد شد.

*** دفاتر حمايت از حقوق كودكان در دادگستري شكل مي گيرد

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك نيز با اشاره به ارايه لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس شوراي اسلامي، گفت: با تصويب اين لايحه دفاتر حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در دادگستري شكل مي گيرد.

'مظفر الوندي' با بيان اينكه اين دفاتر مسايل قضايي كودكان را پيگيري و بررسي خواهند كرد، افزود:همچنين در جهت حمايت از حقوق كودك، اجراي ماده ۴۵ قانون حمايت از خانواده، رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در تمام تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است.

وي اظهار داشت :در زمينه رشد عقلي كودكان در اجراي قصاص نيز اختيار ويژه اي به قضات در قانون مجازات اسلامي داده شده كه تشخيص رشد عقلي به عهده قاضي و از طريق متخصصان احراز مي شود.

اجتمام (5)** 9022 ** 1569

سرخط اخبار جامعه