سمنان اولين استان برگزاركننده همايش استاني چشم انداز توسعه كشور است

سمنان - معاون سياسي امنيتي استانداري سمنان گفت: سمنان اولين استاني است كه با حضور مسوولان و نخبگان عرصه هاي مختلف، همايش استاني هم انديشي چشم انداز توسعه را برگزار مي كند.

'عليرضا خلخالي' روز سه شنبه در همايش هم انديشي چشم انداز توسعه استان سمنان در تالار كتابخانه مركزي سمنان اظهار داشت: ترويج تفكرهاي خلاق در دستگاه هاي اجرايي و ايجاد فرهنگ براي ارتقاي چرخه بهره وري در ادارات از راه هاي تحقق سند چشم انداز 1404 در سندهاي استان سمنان مورد توجه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر لحاظ كردن شرايط و توانمنديهاي استانها در تهيه سند چشم انداز توسعه، گفت: تهيه اسناد استاني لازمه تحقق اهداف سند ملي چشم انداز توسعه 1404 است.

وي با بيان اينكه سند چشم انداز توسعه 1404 پس از قانون اساسي مهمترين سند كشور است، افزود: تشخيص رهبري در نياز به تدوين چنين قانوني و قرار گرفتن كشور در رتبه اول منطقه در زمينه هاي علمي و اقتصادي از موارد قابل توجه اين سند مهم است.

وي خاطرنشان كرد: بايد استانها در كنار قرار هم گيرند تا به تحقق اهداف اين سند ملي كمك كنند.

معاون سياسي امنيتي استانداري سمنان خواستار همكاري و هماهنگي مسوولان و نخبگان و فعالان عرصه هاي مختلف اين استان براي تهيه هر چه بهتر سند چشم انداز توسعه استان سمنان شد.

اين همايش با حضور مسوولان كشوري و استاني و فعالان و صاحبنظران عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي با هدف هم انديشي و همفكري براي تهيه سند چشم انداز توسعه استان سمنان برگزار شد.ك/2

611/599/608

سرخط اخبار استان‌ها