يورش نظاميان و ماموران اطلاعاتي صهيونيست به مسجد الاقصي

تهران– دهها نيروي نظامي و مامور اطلاعاتي رژيم صهيونيستي همراه با شماري از تندروهاي صهيونيست روز سه شنبه در ميان اعتراض نمازگزاران، به مسجد الاقصي يورش بردند و از طريق 'باب المغاربه' وارد محوطه مسجد شدند.

گزارش تارنماي خبري البوابه به نقل از شاهدان حاكيست كه نظاميان ياد شده از جمله بيش از 80 سرباز زن يونيفورم پوش از باب المغاربه وارد مجموعه شدند و در چند گروه به گشت زني در داخل مسجد الاقصي پرداختند.

به گفته شاهدان محلي، بيش از 30 مامور اطلاعاتي و تعدادي صهيونيست تندرو نيز نظاميان صهيونيستي را همراهي مي كردند.

از سوي ديگر به گزارش فلسطين اليوم، يك مركز آماري فلسطيني كه عمليات تهاجمي صهيونيست ها در شهر قدس را رصد مي كند، از افزايش قابل توجه اين يورش ها در ماه سپتامبر خبر داد.

'مركز داده هاي وادي حلوان' در شهر سلوان در بيانيه اي اعلام كرد كه محوطه و صحن هاي مسجد الاقصي در ماه سپتامبر صحنه افزايش مخاطره آميز نظامي گري گروه هاي صهيونيست اعم از سياستمداران، تندروها و يا نظاميان بود، به گونه اي كه 'ميري ريجب' رييس كميته داخلي كنست هم به طور رسمي خواستار تعيين يك جدول زماني براي استفاده مشترك مسلمانان و يهوديان از مسجد الاقصي شد.

مركز ياد شده افزود كه در طول ماه سپتامبر افزون بر يك هزار و 500 تندروي صهيونيست از جمله وزير مسكن رژيم صهيونيستي و برخي از خاخام ها و گروه هاي هوادار بناي موهوم هيكل و همچنين نمايندگان كنست، تحت عنوان برپايي مناسك مذهبي، به حريم مسجد الاقصي تعدي كردند و بسياري از نمازگزاران در اين مسجد را هم هدف ضرب و شتم قرار دادند.

مجموعه مسجد الاقصي شامل مسجد قبه الصخره و مسجد الاقصي است و سومين مكان مقدس مسلمانان محسوب مي شود.

مترجمام/9242**2017

سرخط اخبار جهان