شاخص هاي استاندارد ابزار بازي كودكان بايد تقويت شود

اراك - مديركل استاندارد استان مركزي گفت: شاخص هاي استاندارد در حوزه ابزار بازي و وسايل آموزشي كودكان بايد تقويت شود.

سيد «سعيد ميرنظامي» روز سه شنبه به مناسبت روز جهاني كودك (16 مهر ماه)در گفت و گو با ايرنا افزود: رعايت حقوق مصرف كنندگان، مهمترين هدف سازمان استاندارد است و كودكان به عنوان يكي از اقشار مهم جامعه سهم خود را بايد از اين سياست ها كسب كنند.

وي توضيح داد: كودكان به دليل لطافت روحي و مقاومت پايين بدني بسيار آسيب پذير هستند و به همين دليل شاخص هاي استاندارد در تمامي زمينه ها از انواع خوردني، وسايل بازي، اماكن تفريحي، ابزار كمك آموزشي و رفتار با كودك را شامل مي شود.

مديركل استاندارد استان مركزي بيان كرد: درحال حاضر استانداردهاي وسايل بازي از نظر آزمون ها و فاكتورهاي كاهش آسيب و اتفاقات جانبي از سوي ادارات استاندارد ارزيابي مي شود چرا كه هر گونه لطمه در حين بازي ممكن است لطمات جبرا ناپذير را در بزرگسالي همراه داشته باشد..

ميرنظامي توضيح داد: بر اساس آيي نامه هاي استاندارد اسباب بازي هاي وارداتي بايد تاييديه سازمان استاندارد را دريافت كنند و از نظر جانمايي باطري و ايمني استفاده و تركيبات به كار رفته سنجش شوند.

وي عنوان كرد: متاسفانه برخي از محموله هاي قاچاق اسباب بازي كه از مبادي غيرقانوني به كشور وارد مي شوند نظارت استاندارد را ندارند.

مديركل استاندارد استان مركزي ادامه داد: توليدكنندگان اسباب بازي و وسايل كمك آموزشي داخلي اگر مراحل نشان استاندارد را دنبال نكنند در توليد با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.

ميرنظامي اضافه كرد: كيفي سازي محصولات كودك و دريافت نشان استاندارد براي توليدكننده، هزينه نيست بلكه سرمايه اي ارزشمند است كه از آسيب هاي احتمالي آينده سازان كشور پيشگيري مي كند.

وي عنوان كرد: اداره كل استاندارد استان مركزي در حوزه شهربازي ها با قوت وارد شده و سه شهربازي از پنج واحد موجود در استان براي رفع نواقص دستگاه هاي خود اخطار گرفتند و يك واحد نيز تعطيل شده است.

ميرنظامي توضيح داد: براساس مكاتبات شهرداري هاي استان با اداره كل استاندارد، رعايت شاخص هاي كيفي استاندارد در پاركها نيازمند شش ميليارد ريال اعتبار است كه مسوولان بايد به آن توجه كنند.

وي اظهار كرد: در حوزه محصولات فرهنگي، استانداردهاي وسايل كمك آموزشي و رفتارهاي محيط آموزشي هنوز دستورالعمل هاي استاندارد و شاخص هاي خاص تعريف نشده است.

مديركل استاندارد استان مركزي با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازي استاندارد از سنين كودكي گفت: نهادينه كردن استفاده از كالاي استاندارد بايد از سنين پايين دنبال شود و در اين عرصه در تفاهم امه اي با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان مركزي انتقال مولفه هاي اصلي استاندارد به آينده سازان هدفگذاري شده است.ك/3

560/559

سرخط اخبار استان‌ها