مردم چين براي تنظيم شكايات از سازمان هاي دولتي آموزش مي بينند

تهران - وزير نظارت چين گفت: آموزش عمومي چگونگي تنظيم شكايات مردمي از دستگاه هاي دولتي از نيمه دوم امسال (2013) در چين شروع شد.

'ليجون ژانگ' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، برگزاري دوره هاي آموزشي را يكي از برنامه هاي اجرا شده ويژه شهروندان براي احقاق حقوق شان عنوان كرد و افزود: در اين دوره ها سعي شده مشخص شود مواردي مانند شيوه هاي نادرست ادارات چه چيزهايي هستند، چطور مردم مي توانند سوء رفتارهاي مقامات و روش هاي اداري غلط را به نقد بكشانند و شكايات خود را چگونه بايد تنظيم كنند، آموزش داده شود.

وي ادامه داد: سعي كرديم سيستم آموزشي مان عمل گرا، شفاف و يكپارچه باشد.

وزير نظارت چين با اشاره به اينكه سلامت خود قوانين بايد تاييد شود تا بتوان آنها را اجرايي كرد، اظهار داشت: براي اجراي بهتر قوانين و نظارت بر آن، مقررات انضباطي پيش بيني كرديم و كارهاي نظارتي را افزايش داديم.

وي سپس با تاكيد بر به روز كردن ديدگاهها و مكانيزم هاي نظارتي، گفت: به روز كردن مكانيزم هاي نظارتي و بازرسي در به حداكثر رساندن ميزان سلامت اداري تاثير زيادي دارد.

اين مسئول چيني با بيان اينكه با روي كار آمدن دولت جديد در چين چشم اندازهاي جديدي براي نحوه ارتقا سلامت اداري ترسيم شد، گفت: برنامه ريزي هاي جديدي براي مبارزه با فساد انجام شده و اولويت ها نيز براساس همين برنامه ريزي ها تعريف شدند.

وي هدف اول را ارتقابخشي شيوه كار نظارت و بازرسي در اين راستا عنوان و بيان كرد: فرآيند هايي در چين مشخص شد كه وقتي فسادي محرز گرديد تا مرحله صدور حكم اين فرآيند ادامه يابد لذا برهمين اساس بر نحوه رفتار مقامات ارشد و سازمانهاي دولتي متمركز شديم.

ژانگ افزود: سعي كرديم اگر در قوانين و مقررات نقصي مشاهد شد، آن را شناسايي و بازنگري كنيم و اگر ساختارها هم نقص داشت و امكان اجازه سوء استفاده به مسئولي را مي دهد، اصلاح كنيم.

وي با مهم خواندن دفاع از حقوق شهروندي، گفت: شهروندان حق دارند در صورت مشاهده سوء استفاده ارگان ها و نهادهاي دولتي به مراجع شكايت و موضوع را پيگيري كنند.

اجتمام(4)7299**1558

سرخط اخبار جامعه