سمنان - رييس كميته پيگيري سند چشم انداز و سياستهاي كلي جمهوري اسلامي ايران گفت: با استقرار دولت جديد، اجراي سند چشم انداز توسعه 1404 كه تدبيرو اميد اصلي‌ترين شاخصه آن است، به مسير خود بازگشته است.

'جواد فرشباف ماهريان' روز سه شنبه به خبرنگار ايرنا در سمنان افزود: مسوولان دولت تدبيرو اميد كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام از طراحان و كارشناسان اصلي تدوين سند چشم انداز توسعه 1404 كشور بودند، با در دست گرفتن سكان دولت جديد بايد در تحقق اهداف اين سند سرعت بگيرند.

وي با اشاره به تاكيد سند چشم انداز توسعه كشور براي قرار گرفتن ايران اسلامي در جايگاه نخست منطقه اي در عرصه‌هاي اقتصادي و علمي و فناوري، افزود: هم اكنون كشور در حوزه‌هاي علمي و فناوري به دليل پيشرفت در عرصه هايي مانند نانوتكنولوژي و افزايش مقالات علمي به جايگاه مناسبي رسيده است.

وي ادامه داد: در عرصه علمي در منطقه اول هستيم اما دولت جديد بايد با تلاش بيشتر و با ساماندهي اقتصاد، كشور را در اين حوزه نيز در مسير تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه 1404 قرار دهد.

وي با بيان اينكه ايران اسلامي از نظر امنيت و اقتدار سياسي و اقتصادي و استقلال به اهداف سند چشم انداز توسعه دست يافته است، اظهار داشت: حركت برخي دولتهاي گذشته بر اساس اين سند نبوده و سند چشم انداز توسعه را بر اساس زمانبندي پيش‌بيني شده پيش نبردند.

رييس كميته پيگيري سند چشم انداز و سياستهاي كلي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به ابلاغ سند چشم انداز توسعه 1404 كشور از سوي مقام معظم رهبري در سال 82 بر اساس اصل هاي حكمت و عزت و مصلحت، گفت: اين سند به گونه‌اي طراحي شده تا توسعه‌اي كه ايران در منطقه در تاريخ داشته ادامه يابد.ك/3

611/608/506