همكاري هاي تجاري استان  آذربايجان شرقي با هند

دهلي نو- يك هيات تجاري بلندپايه استان آذربايجان شرقي هم اكنون سرگرم انجام ديداري از هند براي ترغيب شركت هاي تجاري و صنعتي هند براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين استان و افزايش همكاري هاي تجاري است.

بگزارش ايرنا،اين هيات 12 نفره اتاق بازرگاني تبريز روز دوشنبه دهلي نو را به قصد بمبئي،مركز تجاري و مالي هند به منظور تبادل نظر با دست دركاران بخش هاي تجاري و صنعتي هند در مورد روش هاي مختلف براي تقويت هر چه بيشتر مبادلات تجاري و صنعتي بين ايران و هند ترك كرد.

اين هيات در طول اقامت خود در دهلي نو در يك نشست ترتيبي توسط فدراسيون سازمان هاي صادراتي هند (FIEO) در پايتخت هند شركت و امكانات استان آذربايجان شرقي را براي سرمايه گذاري مشترك خارجي در اين استان تشريح كرد.

رحيم خاني، رييس بخش امور اقتصادي و هماهنگي بين المللي اتاق بازرگاني تبريزدرسخناني در اين گردهمايي، برضرورت گسترش هر چه بيشتر روابط تجاري بين هند و ايران تاكيد كرد و گفت: هند و ايران داراي روابط تاريخي طولاني هستند و لازم است كه اين روابط، با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص ايران در منطقه، بيش ازپيش تقويت شوند.

وي موقعيت جغرافيايي استثنايي استان آذربايجان شرقي را براي تجار هندي تشريح كرد و گفت:استان آذربايجان شرقي در نزديكي سه كشور آذربايجان، ارمنستان و تركيه قرار دارد و به همين جهت شركت هاي هندي مي توانند محصولات خود را،درصورت سرمايه گذاري مشترك دراين استان،به راحتي به اين كشورها صادر كنند.

خاني امكانات استان آذربايجان شرقي را براي سرمايه گذاري خارجي بسيارمناسب توصيف كرد و گفت:استان آذربايجان شرقي داراي بزرگترين منطقه تجارت آزاد درايران است و سرمايه گذاران خارجي در اين مناطق براي مدت 10 سال از پرداخت ماليات معاف هستند.

تي.اس. اهلوواليا،ازاعضاي كميته مديريت فدراسيون سازمان هاي صادراتي هند،برضرورت گسترش هرچه بيشتر صنعت گردشگري بين ايران و هند تاكيد كرد و گفت:سوخت هواپيما حدود 45 درصد از هزينه شركت هاي هواپيمايي را تشكيل مي دهد و اگر ايران يارانه بيشتري را به سوخت هواپيما اختصاص داده و موجب كاهش هزينه تردد هوايي شود صنعت گردشگري بين هند و ايران رونق بيشتري خواهد گرفت.

عده اي از اعضاي اين هيات همچنين مشكلات تجار ايراني را در اخذ رواديد هند مطرح كرده و خواستار تسهيل هر چه بيشتر صدور رواديد هند به تجار ايراني براي تضمين گسترش بيش از پيش مبادلات تجاري بين اين دو كشورشدند.

اعضاي هيات اتاق بازرگاني تبريز،درپايان اين نشست،بطور انفرادي با تجار هندي ديدار و با آنان به تفصيل درمورد روشهاي ممكن براي سرمايه گذاري مشترك در استان آذربايجان شرقي و همچنين افزايش مبادلات تجاري بين ايران و هند تبادل نظر كردند.

آساق**2164** 589**

سرخط اخبار جهان