رهبران كليساي كاتوليك آمريكا با حمله به سوريه مخالفت كردند

تهران- رهبران كليساي كاتوليك آمريكا، ضمن اعلام مخالفت با حمله نظامي اين كشور به سوريه، آن را اقدامي با تبعات منفي بي شمار دانستند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، سازمان اسقف هاي كليساي كاتوليك آمريكا در نامه اي خطاب به 'باراك اوباما'، رييس جمهوري اين كشور نوشتند: واشنگتن به جاي حمله به سوريه بايد با فوريت و خستگي ناپذيري با ديگر كشورها براي پايان دادن به جنگ داخلي سوريه تلاش كند.

اسقف هاي كليساي كاتوليك آمريكا استفاده از سلاح شيميايي در سوريه را محكوم كرده و افزودند پاپ 'فرانسيس' رهبر كاتوليك هاي جهان و اسقف هاي مسيحي در سراسر خاورميانه از جامعه بين المللي خواسته اند از حمله به سوريه جلوگيري كنند.

آنها به روشني بيان كردند حمله نظامي مخرب خواهد بود و شرايط وخيم و مرگبار فعلي را بدتر خواهد كرد؛ از اين گذشته تبعات منفي ناخواسته اي را براي سوريه در بر دارد.

اين نامه به امضاي كاردينال 'تيموتي دولان'، بلندپايه ترين كشيش كليساي كاتوليك در آمريكا و رييس سازمان اسقف هاي كليساي كاتوليك، همچنين اسقف 'ريچارد پيتس'، از آيووا، رييس كميسيون صلح و عدالت بين الملل اين سازمان نيز رسيده است. كليساي كاتوليك رم بيشترين پيروان از ميان مسيحي ها در آمريكا را دارد.

اين در حالي است كه پاپ يكشنبه گذشته در موعظه هاي خود ضمن محكوم كردن اقدام نظامي عليه سوريه، روز شنبه آينده (هفتم سپتامبر/16 شهريورماه) را روز دعا و روزه براي صلح ناميد و از مسيحيان دعوت كرد در اين روز به دعا و روزه داري براي برقراري صلح در خاوميانه بپردازند.

مترجمام**9157//1770

سرخط اخبار جهان