سخنگوي وزارت امور خارجه نسبت به جايگزيني كتيبه هاي نظامي گنجوي واكنش نشان داد

تهران- سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان درباره خبر مربوط به جمع آوري كتيبه هاي فارسي نظامي گنجوي در جمهوري آذربايجان و جايگزيني آن با اشعار تركي، گفت: چنين موضوعي در صورت صحت جاي تاسف بسيار زيادي خواهد داشت.

به گزارش ايرنا، 'سيد عباس عراقچي' درباره جمع آوري كتيبه هاي فارسي نظامي گنجوي در جمهوري آذربايجان و جايگزيني آن با اشعار تركي، گفت: صحت و سقم اين خبر جاي ترديد دارد و شايد مرمت بنا مدنظر بوده است.

وي افزود: در صورت صحت جايگزيني كتيبه ها اين امر بسيار تاسف بار خواهد بود.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهار داشت: به طور حتم چنين اقدامي نمي تواند تغييري در هويت تاريخي و فرهنگي نظامي گنجوي ايجاد نمايد.

عراقچي ادامه داد: اين شاعر بزرگ پارسي گوي نماد و جلوه اي از ارزش هاي مشترك مردم منطقه از هر تبار بوده و اشعار او در قلوب و اذهان حك شده است.

وي افزود: بزرگان حوزه شعر و ادب بزرگتر از آن هستند كه شان و مقام شان را اسير جغرافياي امروز كنيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان گفت: نظامي گنجوي ميراث مشترك مردم ايران و جمهوري آذربايجان بوده و از نظر ما اين شاعر بزرگ نه تنها به مردم ايران و مردم جمهوري آذربايجان بلكه به همه جهانيان تعلق داشته و ميراث مشترك بشريت است كه بايد همگي در حفظ آن بكوشيم.

سيام**7261 **1575

سرخط اخبار سیاست