موسيقي هاي 24 مقام شوشتري در فهرست آثار ملي ثبت شد

اهواز-مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري خوزستان گفت: پرونده اين موسيقي ها از خرداد ماه سال 90 در جهت ثبت نواهاي سنتي شوشتري در فهرست آثار ملي ارسال شده بود و پس از 2 سال در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد.

حیدری تار، نی جفته، سرنای كوچك، دهل، دایره و ضرب را از جمله سازهای منطقه شوشتر برشمرد و افزود: از جمله آثار ثبت شده ردیف آوازی موسیقی مقامی 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 866، تصنیف‌ها و رنگ‌های 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 867، مولودی‌خوانی 24 مقوم شوشتر باشماره ثبت 868، ذكرخوانی و نوحه‌خوانی 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 869، موسیقی درمانی 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 870، موسیقی كار 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 871، لالایی‌های 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 872 و اذان 24 مقوم شوشتر با شماره ثبت 873 می‌باشند.

استان خوزستان 909 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی و 11 هزار اثر تاریخی را در خود جای داده است.

643

سرخط اخبار استان‌ها