استعمال دخانيات هر 8 ثانيه يك نفر را در دنيا مي كشد

تهران - براساس آمار ارايه شده از سوي سازمان جهاني بهداشت در هر ‌٨ ثانيه يك نفر در دنيا به علت استعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دهد. اين در حالي است كه هرچه سن شروع استعمال دخانيات ، پايين‌تر باشد وعمق استنشاق آن بيش‌تر باشد، درصد مرگ‌و‌مير بالاتر مي‌رود.

امروزه از هر سه‌ موردِ مرگ ‌و ‌میر در جهان یك‌ مورد آن به‌علت عارضه‌ قلبی است و مهم ترین عوامل خطرساز درایجاد بیماری های قلبی ، فشار خون بالا و افزایش كلسترول خون ، استعمال دخانیات به ویژه كشیدن سیگار است .

سالانه میلیونها نفر در جهان به دلیل استعمال دخانیات دچار صدمات جبران ناپذیری می شوند . این در حالی است كه در ایران نیز بسیاری از افراد گرفتار آن هستند و در برخی موارد حتی در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند .

به گفته 'نصیر دهقان' عضو جمعیت تحقیقات تنباكو و سیگار در حال حاضر مصرف دخانیات عمده ترین عامل قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان است و این در حالی است كه استعمال مواد دخانی عوارض جسمی و روانی فراوانی دارد .

براساس نتایج تحقیقات چنان چه افراد در سنین نوجوانی شروع به كشیدن سیگار كنند (بیش از ‌٧٠ درصد موارد سیگاری شدن در این مرحله اتفاق می‌افتد) و مدت ‌٢٠ سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند بین ‌٢٠ تا ‌٢۵ سال زودتر از افرادی كه به هیچ‌وجه در زندگی سیگار نكشیده‌اند، خواهند مرد.

از سوی دیگر نتایج تحقیقات نشان می دهد كه سیگار كشیدن با افزایش عواملی مانند ضربان قلب، فشارخون و هم چنین كلسترول و انعقاد پذیری خون ارتباط دارد. استعمال دخانیات به ویژه سیگار كشیدن موجب افزایش كاركرد قلب از یك سو و كاهش ظرفیت حمل اكسیژن توسط خون می شود كه این مسئله سبب تشدید ناتوانی و اختلال در عملكرد قلب می شود و بدین ترتیب زمینه بروز آریتمی‌ها و حمله های قلبی فراهم می‌شود.

عضو جمعیت تحقیقات تنباكو و سیگاردر این مورد گفت : هنگام كشیدن سیگار به طور متوسط ضربان قلب 10 تا 20 ضربه در دقیقه و فشار خون 5 تا 10 میلی متر جیوه افزایش می یابد .همچنین نیكوتین و منواكسیدكربن موجود در دود سیگار سبب ایجاد بیماری‌های قلبی-عروقی می شود .از مهم ترین عوارض سیگار می توان به آسیب رسانی مستقیم آن به سلول های آندوتلیال عروق اشاره كرد كه منجر به تنگی و انسداد عروقی می شود .

وی افزود : خطر ایجاد حمله‌ی قلبی در افراد سیگاریِ زیر 40سال، 5‌ برابر‌ افراد غیرسیگاری است . به طور كلی از هر 4 موردِ مرگی كه بر اثر تنگی عروق كرونر رخ می دهد، متاسفانه یك مورد به علت مصرف دخانیات است.

دهقان گفت : استعمال دخانیات به هر شكل در ایجاد بیماری های قلبی و عروقی موثر است . از این رو سیگار، پیپ و قلیان و مواد مخدرمی‌توانند عامل ایجاد بیماری های قلبی-عروقی باشند به طوری كه تعداد موارد مصرف دخانیات، مدت زمان استفاده و عمق فروبردن دود آن ها در شدت بیماری تأثیر مستقیم دارد.

وی خاطرنشان كرد:معمولا اشتهای افراد پس از ترك سیگار افزایش می یابد و از طرفی حس بویایی و چشایی آنها بهتر می شود، در نتیجه تمایل آنها به خوردن غذا افزایش می یابد از این رو افراد می توانند پس از ترك سیگار با رعایت الگوهای صحیح رفتاری و غذایی افزایش وزن احتمالی خود را به حداقل برسانند.

علمی (5)**1354**1581