حجم بارش هاي كشور به 228 ميليمتر رسيد

تهران- حجم بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون، در حالي به 228 ميلي متر رسيد كه ميزان بارش هفته گذشته يك ميلي متر بوده است.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا ، بارش 228 میلیمتری در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 17 درصد افزایش و در قیاس با دوره مشابه درازمدت 2 درصد كاهش یافته است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو ، بارش ها در دوره مشابه سال آبی گذشته 195 میلیمتر و دوره درازمدت 43 ساله 233 میلیمتر ثبت شده بود.

در پایان هفته گذشته بیشترین افزایش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه دهلران در ایلام با 117 درصد افزایش و بیشترین میزان كاهش بارندگی در مقایسه با دوره درازمدت به ایستگاه نهبندان در خراسان جنوبی با 54 درصد كاهش اختصاص داشته است.

اقتصام(1)**2021**1601**

سرخط اخبار اقتصاد