دستمزدها در آفريقاي جنوبي متناسب با رنگ پوست و جنسيت

پرتوريا – گزارش مركز آمار آفريقاي جنوبي كه روز جمعه منتشر شد حاكي از وجود نابرابري در زمينه دستمزدها و فرصت هاي شغلي ميان زنان و مردان و نيز ميان سفيدپوستان و سياه پوستان اين كشور است.

بگزارش ایرنا، براساس آمارهای منتشر شده از سوی مركز آمار آفریقای جنوبی ، در زمینه های آموزشی، دسترسی به خدمات و كمك های پزشكی ، فرصت های شغلی و نیز كسب درآمد وضعیت زنان این كشور به مراتب بدتر از مردان است .

به موجب این آمارها، نرخ بیكاری در زنان اعم از سفیدپوستان و سیاهپوستان در سنین میانی 15 تا 64 سال بیش از مردان می باشد و این درحالی است كه این نرخ بیكاری در زنان سیاهپوست تا 32.5 درصد می رسد.

زنان سیاهپوست در آفریقای جنوبی تنها قشری در این كشور شمرده می شوند كه دارای بالاترین نرخ بیكاری از سال 2001 میلادی هستند.

براساس گزارش مركز آمار آفریقای جنوبی، دستمزد زنان سیاهپوست در شرایط مساوی درحدود 2 رند كمتر مردان سپاهپوست است و این درحالی است كه این تفاوت با سفیدپوستان به 28 رند می رسد.

این گزارش حاكی است كه درآمد یك مرد سیاهپوست در آفریقای جنوبی به طور میانگین 25 رند در ساعت است درحالی كه این رقم در میان مردان سفیدپوست به 92 رند می رسد.

براساس گزارش یاد شده ، در حال حاضر از هر سه زن آفریقای جنوبی یكی از آنان با داشتن درآمدی درحدود 305 رند در ماه یا كمتر در زیر خط فقر بسر می برند.

به موجب این آمارها، هم اكنون 31 درصد از مردان در آفریقای جنوبی در زیر خط فقر هستند.

درهمین حال در شماری از صنایع و بخش های اقتصادی در آفریقای جنوبی همانند معادن ، ساختمان سازی و حمل ونقل به طور سنتی بیشترین شاغلین مردان هستند و زنان تنها 5 درصد از نیروهای كار دراین بخش ها را بخودشان اختصاص می دهند

بگفته 'پالی له هوهلا' یك تحلیل گر ارشد مركز آمار آفریقای جنوبی ، این آمارها حاكی از ادامه سلطه مردان در بخش های مختلف می باشد و این درحالی است كه قانون اساسی كشور بر برابری جنسیتی تاكید دارد.

وی افزود: اگرچه در شماری از عرصه ها ازجمله پست های مدیریتی در سال های اخیر بلحاظ برابری جنسیتی وضعیت رو به بهبود بوده است.

بگفته وی، در سال 2001 میلادی تنها 20 درصد از پست های مدیریتی متعلق به زنان بوده است كه این رقم در حال حاضر به 30 درصد می رسد.

كارشناسان اقتصادی ، نرخ بالای بیكاری و نابرابری در دستمزدها را ازجمله مهمترین چالش های بزرگترین قدرت اقتصادی قاره آفریقا بشمار می آورند.

مركز آمار آفریقای جنوبی در گزارش اخیرش میزان نرخ بیكاری در این كشور مربوط به سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۵.۲ درصد اعلام كرده بود كه نسبت به سه ماهه قبل از آن كه ۲۴.۹ درصد بود، افزایش نشان می دهد.

براساس گزارش های منتشر شده در سه ماهه نخست سال جاری میلادی میزان بیكاری در آفریقای جنوبی با یكصد هزار نفر افزایش، به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

خاورم.1552

سرخط اخبار جهان