استفاده از فاضلاب تصفيه شده منبع جديد براي تامين آب مورد نياز صنعت

تهران بزرگ - مجري طرح تامين و انتقال آب شرب شركت آب منطقه اي تهران گفت: امروزه فاضلاب تصفيه شده به عنوان يكي از منابع جديد تامين آب مورد نياز در بخش هاي صنعت، كشاورزي و فضاي سبز مطرح است.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شركت آب منطقه ای تهران، 'رضا مومنی' اظهار كرد: یكی از اهداف مهم مطالعات استفاده از پساب تصفیه خانه های شهرها و روستاهای استان تهران، برنامه ریزی برای استفاده پایدار از منابع آبی در این استان است.

وی افزود: استفاده از پساب در بخش هایی همچون آبیاری برخی از محصولات كشاورزی و فضاهای سبز به ویژه درخت كاری ها، استفاده در برخی از صنایع، تغذیه مصنوعی دشت های استان، استفاده در برخی فعالیت های خدماتی و همچنین جایگزینی مناسب با آن دسته از منابع آب كه در زمان حاضر برای مصارف غیرشرب استفاده می شوند، كاربرد دارد.

مومنی با بیان اینكه در این طرح مطالعاتی، مصارف پساب 54 تصفیه خانه فاضلاب مطالعه شده است، گفت: این موارد شامل تصفیه خانه های در دست بهره برداری، اجرا یا مطالعه است كه پساب آنها به تدریج به چرخه منابع آب وارد شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی بیان كرد: در تهران تعدادی تصفیه خانه محلی قدیمی و در برخی از شهرك ها وجود دارد كه در آینده، بیشتر آنها درمجموعه تصفیه خانه های جدید ادغام می شوند یا در صورت امكان از مداربهره برداری خارج خواهند شد.

مجری طرح تامین و انتقال آب شرب تهران اظهار كرد: بر اساس مطالعه های انجام شده، ظرفیت تولید پساب از تصفیه خانه های شهری در افق طرح یعنی سال 1415 افزون بر هزار و 300 میلیون مترمكعب است.

مومنی گفت: از این میزان، حدود 200 میلیون مترمكعب پساب از شهرهای شرقی استان تهران تامین می شود.

وی با اشاره به اینكه پیش بینی شده است تا در شهر تهران بالغ بر 800 میلیون مترمكعب پساب در افق طرح تولید شود، بیان كرد: بقیه پساب تولیدی از تصفیه خانه های شهرها و شهرك های جنوب، جنوب غربی و غرب تهران تامین می شود.

مومنی با بیان اینكه تصفیه خانه جنوب تهران از جمله تصفیه خانه های هفتگانه شهر تهران محسوب می شود كه بخشی از آن اجرا شده و به بهره برداری رسیده است، اظهار كرد: در زمان حاضر، در این تصفیه خانه افزون بر100 میلیون متر مكعب پساب در سال تولید و برای آبیاری كشاورزی به دشت ورامین منتقل می شود.

وی ادامه داد: البته ظرفیت نهایی تولید پساب در این تصفیه خانه 280 میلیون مترمكعب در سال است كه در آینده نزدیك به بهره برداری رسیده و به دشت های ورامین و شهر ری اختصاص خواهدیافت.

مجری طرح تامین و انتقال آب تهران، افزود: بر اساس بخشنامه های ابلاغی وزارت نیرو، مطالعات و اجرای شبكه های جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه ها بر عهده شركت آب و فاضلاب است و پیشنهاد میزان تخصیص پساب برعهده شركت آب منطقه ای خواهد بود.

وی گفت: بیشتر دشت ها و شهرهای استان تهران از نظر منابع آب به ویژه آبهای زیرزمینی، وضعیت چندان مطلوبی نداشته و در بیشتر موارد بحرانی هستند كه با این وجود متاسفانه در سطح استان تهران سالانه نزدیك به 300 میلیون مترمكعب اضافه برداشت از آبهای زیر زمینی انجام می شود.

مومنی افزود: با وجود اینكه پساب یك منبع جدید تامین آب است، اما الزاما و به خصوص در دشت های ممنوعه، منبع آب اضافه محسوب نمی شود و تخصیص پساب در اینگونه دشت ها باید با احتیاط ویژه و رعایت پایداری منابع آب صورت گیرد.

وی گفت: تعامل سازنده در موضوع استفاده از پساب ها، در بخش های مختلف مانند تعیین موقعیت مكانی تصفیه خانه ها و نیز كیفیت پساب، بین شركت آب و فاضلاب و شركت آب منطقه ای تهران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

تهرام/9977/591

سرخط اخبار اقتصاد