مناطق آزاد نقش چشمگيري در توسعه اقتصاد دانش محور دارند

تهران - مدير عامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: مناطق آزاد به عنوان يكي از اركان مهم اقتصادي كشور، با دارا بودن ظرفيت ها و پتانسيل هاي ويژه همچون حمايت از توليد داخلي، تلاش براي توسعه صادرات و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و نيز نقش چشمگير در توسعه اقتصاد دانش محور، از اهميت ويژه اي برخوردار است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، 'صادق نجفی' افزود: با توجه به اینكه اقتصاد ایران، به لحاظ ساختار اقتصادی وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن است، اهمیت صادرات و لزوم برنامه ریزی صحیح در بخش صادرات غیرنفتی همواره مورد توجه اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادی كشور بوده است.

وی گفت: با توجه به اینكه یكی از اهداف مهم ایجاد مناطق آزاد تبدیل آنها به پایگاه هایی برای گسترش صادرات غیرنفتی است، این مناطق با گسترش فعالیت های بخش های غیرنفتی، متنوع سازی اقتصادی و دارا بودن پتانسیل های مناسب در جهت تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی می توانند نقش مؤثری در دستیابی به این هدف داشته باشند.

به گفته نجفی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، با توجه به موقعیت ویژه ژئوپولوتیكی در دسترسی به بازارهای جهانی، قرارگیری در مسیر كریدورهای بین المللی و دارا بودن زیرساخت های منحصر به فرد در زمینه حمل و نقل و انرژی، از پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه ای در دستیابی به اهداف فوق و توسعه فعالیت های تولیدی و توسعه صادرات غیر نفتی برخوردار است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نجفی تصریح كرد: منطقه آزاد ارس با برخورداری از مرز مشترك با كشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری نخجوان و وجود خطوط ارتباطی با منطقه قفقاز، تركیه و حوزه مدیترانه می تواند از فرصت بالقوه‌ای كه در آسیای میانه و قفقاز برای اقتصاد ایران وجود دارد، بهره گیرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس معتقد است: فعالیت های اقتصادی و تجاری در این منطقه، با توجه به پیشرفت های اخیر و روند رو به رشد آن، حتی در شرایط تحریم می تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد و ایجاد فرصت های اشتغال در استان آذربایجان شرقی و شمال غرب كشور داشته باشد.

وی تاكید كرد: عنوان 'حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی' بیانگر دوراندیشی هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی كشور است.

به گفته نجفی، حماسه اقتصادی به معنای واقعی خود زمانی رخ می‏ دهد كه كشور با گذار از اقتصاد وابسته و غیر پویا به یك اقتصاد خود اتكا و پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی تبدیل شود و در مسیر اعتلای اقتصادی كشور در سطح جهانی گام بردارد.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توانمندی های منحصر به فرد خود، نقش مهمی در جهت نیل به اهداف مورد نظر دارند كه با توجه به این جایگاه ویژه ضروری است تمامی مسئولین با همدلی و همكاری برای بهره گیری از تمامی ظرفیت های مناطق آزاد تلاش كنند و با تسری قوانین و مقررات این مناطق در راستای بهبود فضای كسب و كار، حامی تولید داخلی و سرمایه ایرانی و بانی تحقق حماسه اقتصادی باشند.

اقتصام (2)1070**1594

سرخط اخبار اقتصاد