سد آيت الله صالحي مازندراني به طور كامل آبگيري شد

ساري - مديرعامل شركت آب منطقه اي مازندران گفت: سد آيت الله صالحي مازندراني (سدالبرز) در اواخر ماه فروردين سال جاري به طور كامل آبگيري و آب آن سرريز شد.

'رمضان طهماسبی' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با آبگیری كامل این سد حجم ذخیره آب در سدهای مازندران به 330 میلیون مترمكعب رسید كه در مقایسه با سال گذشته حدود 30 میلیون مترمكعب افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: این افزایش ذخیره آبی ناشی از ذوب شدن زود هنگام برف در ارتفاعات استان و همچنین ذخیره سازی آب در سال گذشته است.

او ذخیره كنونی آب مخازن مازندران را با احتساب آب بندان ها 700 میلیون متر مكعب اعلام كرد.

طهماسبی گفت: در مازندران 763 قطعه آب بندان با حجم ذخیره 379 میلیون مترمكعب و 10 سد مخزنی با حجم ذخیره 336 میلیون متر مكعب وجود دارد كه تا كنون 5/98 درصد از حجم ذخیره آب بندان ها و 98 درصد حجم ذخیره سد های استان آبگیری شده است.

مازندران دارای 147 شاخه رودخانه، یكهزار و 798 سردهنه كشاورزی،48 رشته قنات، 62 هزار و 866 چاه مجاز، هفت هزارو 394 دهنه چشمه و763 قطعه آببندان است.

بیش از 70 هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق مجاز در استان مازندران وجود دارد كه به طور میانگین سالانه حدود 2/1 میلیارد مترمكعب آب از آنها برداشت می شود.ك/3

2501/1654

سرخط اخبار استان‌ها