توسعه هنرستان هاي فني در اولويت آموزش و پرورش باشد

بوشهر- وزير آموزش و پرورش گفت:هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي زيباترين جلوه كاري براي اشتغال و مهارت‌هاي زندگي است و ساخت آنها بايد دراولويت برنامه‌ها قرار گيرد.

به گزارش ایرنا، حمید رضا حاجی بابایی روز سه شنبه در آیین جشنواره تجلیل از خیرین مدرسه ساز بیان كرد: درطول 32 سال گذشته تلاش آموزش و پرورش توسعه هنرستان ها بوده است و درسه سال گذشته توسعه هنرستان ها به 45درصد رسید.

وی اضافه كرد: سیاست گذاری ما این است كه درآینده توسعه هنرستان ها به 70درصد برسد.

وزیر آموزش و پرورش بیان كرد: درصورت تحقق این اهداف زیباترین جلوه اشتغال و تولید در كشور به وجود می آید.

حاجی بابایی از توجه دولت نهم و دهم به امر آموزش و پرورش قدردانی كرد و افزود: یكهزارو 500 میلیارد ریال اعتبار این وزارتخانه اكنون به 20 هزار میلیارد ریال رسیده است كه نشان از توجه دولت مردان به امر تعلیم و تربیت است.

در جشنواره پانزدهم تجلیل از خیرین مدرسه ساز استان بوشهر خیرین هشت میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت 50 مدرسه تعهد كردند. ك/2

629/539 / 675