دوره کامل آموزش زبان فارسی در دانشگاه بارسلون راه اندازی شد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/21 فرهنگی.زبان فارسی.بارسلون.اسپانیا مادرید - دوره کامل آموزش زبان فارسی به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مادرید و با همکاری دانشگاه بارسلون راه اندازی شد. بنا برگزارش ایرنا، برگزاری این دوره که گامی مهم در راستای تقویت زبان فارسی در اسپانیا به شمار می آید، در پی دیدار امیر پورپزشک سرپرست رایزنی ایران و پروفسور کارلوس کاررا ورداگر معاون بین الملل دانشگاه بارسلون در آبان ماه گذشته صورت گرفته است. راه اندازی این دوره که از ترم ماه ژانویه سال 2010میلادی اقدام به پذیرش دانشجو برای آن شده براساس ابرازعلاقه ورداگر نسبت به راه اندازی دوره زبان فارسی در این دانشگاه صورت پذیرفته است. اروپام 1553**350**

سرخط اخبار جهان