چین گزارش به اصطلاح حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا را مزورانه خواند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/21 سیاسی.چین.آمریکا تهران- چین روز جمعه گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان مزورانه خواند و از بی توجهی واشنگتن به عملکرد خود در این زمینه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن، وزارت خارجه آمریکا گزارشی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در 194کشور منتشر کرد و چین را در زمره کشورهایی قرار داد که از این لحاظ مورد انتقاد قرار دارند. دفتر سخنگوی دولت چین نیز در اقدامی متقابل، ارزیابی سالانه خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر کرد. در گزارش چین که خبرگزاری رسمی این کشور شین هوا منتشر کرده، آمده است: آمریکا نه تنها در داخل کشور عملکرد وحشتناکی در زمینه رعایت حقوق بشر دارد، که حتی منبع اصلی فجایع حقوق بشری در سراسر جهان است. این گزارش می افزاید: به ویژه در زمانی که جهان از بلایای جدی مرتبط با حقوق بشر که بحران مالی جهانی ناشی از بحران در آمریکا آن را ایجاد کرده است، رنج می برد، دولت آمریکا مشکلات شدید حقوق بشری خود را نادیده می گیرد و دیگر کشورها را متهم می کند. چین همچنین از واشنگتن خواست که حقوق بشر در آمریکا را بهبود ببخشد. مترجمام 1446**2313**

سرخط اخبار جهان