برخي قدرتهاي داخلي و خارجي عامل انفجارهاي تركيه هستند

آنكارا- 'بلند آرينچ' معاون نخست وزير تركيه در پي انفجارهاي اخير در اين كشور گفت: برخي قدرتهاي خارجي و داخلي خواستار ادامه رخدادهاي تروريستي در تركيه هستند.

وی امروز - چهارشنبه - در گفت وگو با خبرنگاران در باره حملات شب گذشته به دفتر مركزی حزب حاكم 'عدالت و توسعه' و وزارت دادگستری تركیه این مطلب را عنوان كرد.

آرینچ با اشاره به روند آغاز شده در تركیه برای حل مساله 'كرد و پ.ك.ك 'و مذاكرات مقام های دولتی با 'عبدالله اوج آلان' رهبر زندانی 'پ.ك.ك ' گفت: روند یاد شده بطور مثبت ادامه دارد ولی برخی قدرتها در داخل و خارج تركیه از این روند ناخرسند هستند و خواهان ناكامی در این روند و عدم حل مساله تروریسم و' پ.ك.ك ' و ادامه رخدادهای تروریستی در این كشور هستند.

وی با اشاره به تحقیقات آغاز شده برای یافتن عوامل حملات مسلحانه شب گذشته در این كشور گفت: تحقیقات نشان می دهد كه سازمان چپگرای ˈجبهه حزب رهایی بخش خلق انقلابیˈ موسوم به ˈ DHKP-C ˈ می تواند در این حملات نقش داشته باشد .

در هفته های اخیر عملیات های گسترده ای علیه این سازمان خصوصا در استانبول و آنكارا انجام شده اشت.

لازم به ذكر است تاكنون مقام های دولتی تركیه بطور رسمی در باره عوامل حملات شب گذشته به وزارت دادگستری و ساختمان مركزی حزب 'عدالت و توسعه' ابراز نظری نكرده اند.

خاورم**2012** 230**5981

سرخط اخبار جهان