258 خانوار عشايري شيروان زير پوشش بيمه اجتماعي هستند

شيروان - رييس اداره امور عشايري شيروان گفت: اكنون 258 خانوار عشايري در اين شهرستان زير پوشش خدمات بيمه تامين اجتماعي هستند.

'علی ابراهیمی' روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: تاكنون پنج خانوار عشایری این شهرستان از مزایای مستمری و از كار افتادگی بیمه تامین اجتماعی بهره مند شده اند.

وی افزود: عشایر با پوشش در بیمه تامین اجتماعی از مزایای بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی و حوادث و سوانح ضمن كار، برخوردار خواهند شد.

عشایر شیروان با هزار و 864 خانوار مشتمل بر 9 هزار و 200 نفر از 9 طایفه هستند.

اكنون عشایر شیروان 220 هزار راس دام سبك را برای پرورش در اختیار دارند. ك/3

7186/623

سرخط اخبار استان‌ها