نصب المان هاي جديد در شهر مشهد برخي سنت ها زنده كرد

گزارش تصويري- نصب المان هاي جديد در مشهد برخي سنت ها را زنده كرد و جلوه اي ويژه در آستانه نوروز به اين شهر بخشيد.

سرخط اخبار استان‌ها