معاون استاندار تهران: رايانه اي بودن انتخابات مناسب است

تهران بزرگ - معاون استاندار تهران با بيان اينكه شمارش دستي آرا در تمام دوره ها با دقت نظرانجام گرفته است، گفت: رايانه اي بودن انتخابات رياست جمهوري اگر در سطح كل كشور انجام شود خيلي مناسب است.

'نعمت الله تركی' سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار كرد: رایانه ای بودن انتخابات بستگی به تصمیم متولیان امر دارد و اگر امكان آن ایجاد شود، كارها را تسهیل تر خواهد كرد.

معاون استاندار تهران انتخابات میاندوره ای مجلس را در استان تهران یا دآور شد و آن را مهم دانست و گفت: این دوره به سبب همزمان بودن با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میاندوره ای كار برگزار كنندگان سنگین تر است و امیدواریم همانند گذشته شاهد انتخاباتی پرشور در كشور و پایتخت باشیم.

انتخابات یاد شده 24 خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران درباره بودجه عمرانی طرح های استان تهران در سال آینده گفت: این بودجه طرح ها كه از سال قبل مصوب شده تا پایان تیرماه سال آینده ادامه دارد.

وی ادامه داد: طبق سال مالی طرح های عمرانی تا تیر ماه سال 92 اعتبار دارد و بودجه 91 تا تیرماه برقرار است و با این روند ادامه می دهیم.

تهرام/7261 /675

سرخط اخبار سیاست