مدير كل امور اكتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت حكم گرفت

تهران - طي حكمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت، 'اسدالله كشاورز با حقيقت' كه حدود چهار ماه وظيفه سرپرستي را بر عهده داشت به سمت مدير كل امور اكتشاف اين وزارتخانه منصوب شد.

گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا در روز دوشنبه حاكی است، 'مهدی غضنفری' در حكم صادره از اكتشاف به عنوان اولین حلقه زنجیره های معدنی به منظور شناخت ذخایر در این بخش یاد كرده است.

شبكه اطلاع رسانی وزاتخانه مذكور در ادامه آورده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده بهینه از ذخایر معدنی را در این حكم خاطر نشان ساخته و نسبت به بهره گیری از ظرفیت های موجود در این بخش تاكید كرده است.

همچنین غضنفری در حكم خود، استفاده از دانش و توان نیروهای متخصص و فعال در بخش های دولتی و خصوصی را یادآور شده است.

'كشاورز با حقیقت' كه در اواخر آبان ماه به عنوان سرپرست، جانشین 'سید رضا عظیمی' مدیر كل پیشین كه به منظور تحصیلات تكمیلی رهسپار استرالیا شده بود، از سوی 'وجیه الله جعفری' معاون امور معادن و صنایع معدنی برای اخذ حكم مدیر كلی به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت.

اقتصام (1)**1559/1594

سرخط اخبار اقتصاد