اعتبار تخصيصي وام شهريه دانشجويان كمتر از 7 درصد تقاضاها را پوشش مي دهد

تهران - درحاليكه بيش از يك ماه از شروع نيمسال دوم تحصيلي 92-1391 مي گذرد و اين ترم نيز به خاطر برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خردادماه، زودتر از ترم هاي معمول همه ساله به پايان مي رسد فقط شش درصد از اعتبار وام شهريه دانشجويان براي اين نيمسال اختصاص يافته است.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت‌علوم، ‌تحقیقات و فناوری روز دوشنبه به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: تاكنون فقط شش درصد از اعتبار وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی جاری محقق شده است و براین اساس صندوق رفاه تنها می‌تواند به كمتر از هفت درصد متقاضیان، وام شهریه بپردازد.

'كیوان مرادیان' اعتبار وام شهریه سال تحصیلی 92- 91 دانشگاهها را 155 میلیارد تومان عنوان كرد و گفت: حدود 77.5 میلیارد تومان از اعتبار كلی وام شهریه مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی جاری است كه متاسفانه تنها شش درصد آن تخصیص داده شده است.

به گفته وی هم اكنون 140 هزار دانشجوی واجد شرایط ، متقاضی دریافت وام شهریه هستند كه با رقم تخصیصی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، صندوق فقط می‌تواند حدود 10 هزار نفر را پوشش دهد.

وام شهریه یكی از تسهیلاتی است كه توسط صندوق رفاه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و بیشترین تعداد متقاضیان در میان وام های صندوق دارد.

فراهنگ(4)**1055**1588

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش