كميته عفاف و حجاب آموزش و پرورش شهرستان قدس در استان تهران برتر شد

قدس – تهران بزرگ - رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت:كميته عفاف و حجاب اين مجموعه در بين ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران، رتبه برتر كسب كرد.

'علی اكبر سلیمانی' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای طرح ترویج عفاف و حجاب، برگزاری نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات این موضوع، برگزاری منظم كمیته مربوط و تلاش برای نهادینه كردن طرح عفاف و حجاب از مهمترین شاخص های دستیابی به این رتبه بود.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: این مجموعه در زمینه های دیگری همچون، 'كارشناس امور زنان و جوانان' و 'فعال اداری عفاف و حجاب' نیز توانست رتبه برتر شهرستان های استان تهران را بدست آورد.

بیش از 55 هزار دانش آموز شهرستان قدس در حدود 95 آموزشگاه درس می خوانند.

تهرام/519 /675

سرخط اخبار جامعه