تانیوک: آمریکا و روسیه درباره موضوع هسته ای ایران موضعی مشترک ندارند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/30 سیاسی.تانیوک.روسیه.ایران بلگراد - خبرگزاری رسمی صربستان (تانیوک ) به نقل از وزیر امور خارجه روسیه گزارش داد: مسکو فعالیت هسته ای برای اهداف بشردوستانه و تولید انرژی براساس عرف حقوق بین المللی را ممنوع نمی داند و با واشنگتن درقبال موضوع هسته ایران موضع مشترکی ندارد. تانیوک روز جمعه گزارش داد: سرگئی لاورووف در اظهارات خود که در رادیو اکو مسکو پخش شد، تاکید کرد که روسیه به ایران بسیار نزدیک است و روابط سنتی با آن کشور دارد. خبرگزاری صربستان در ادامه به نقل از وزیر امور خارجه روسیه افزود: تهران در حل مسایل مربوط به دریای خزر نیز شریک مسکو محسوب می شود. یوکیا امانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته، گزارش 10 صفحه ای از بازرسی های انجام شده در مورد فعالیت های هسته ای ایران زیر نظارت آژانس را ارائه کرد. این گزارش نشان دهنده ادامه همکاری ایران با آژانس در چارچوب تعهدات است و مدیرکل جدید در گزارش خود صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران و عدم انحراف مواد و فعالیت های هسته ای به اهداف نظامی را تایید و بار دیگر بر کلیه گزارش های شش سال گذشته مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشت. اروپام 1392**1596**2061**

سرخط اخبار جهان