اسلام آباد - سردبير روزنامه انگليسي زبان 'پاكستان آبزرور' با اشاره به اينكه جمھوري اسلامي ايران در مذاكرات اخير با گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان مواضع بسيار قاطع و مستحكمي از خود نشان داد، گفت: غربي ھاي بايد برنامه ھاي صلح آميز ھسته اي ايران را به رسميت بشناسند.

'زاھد ملك' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد, ضمن توصیه به كشورھای غربی جھت پذیرفتن فرآیند توسعه برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای كشورمان, تصریح كرد: ایران به دنبال یك سیاست خارجی مستقل بوده و ھرگز در این زمینه فشارهای بی اساس غرب را نمی پذیرد.

وی درباره دور ھشتم مذاكرات ایران و گروه 1+5 در شھر آلماتی پایتخت سابق قزاقستان گفت: ما شاھد تغییر سیاست كشورھای گروه 1+5 در این گفت و گوھا بودیم و این یعنی غربی ھا متوجه شدند كه جمھوری اسلامی ایران در خصوص برنامه ھای مسالمت آمیز ھسته ای خود، تحت فشار ھیچ كشوری قرار نمی گیرد.

این روزنامه نگار برجسته پاكستانی، سیاست ھای ایران در قبال مسائل جھانی را شجاعانه و عاقلانه ارزیابی كرد و ادامه داد: با این حال ایران باید نسبت به توطئه ھای غرب هوشیاری بیشتری از خود نشان دهد اگرچه ایران نشان داده برای هر اقدام غربی ها برنامه مشخصی دارد.

وی با هشدار به كشورھای غربی گفت: جمھوری اسلامی ایران مقتدر و از توانایی لازم برای پاسخ به ھر اقدام احمقانه و طرح ھای شیطانی غرب برخوردار است.

زاھد ملك توسعه برنامه ھای صلح آمیز ھسته ای كشورمان را در بخش های غیر نظامی و در جهت تامین انرژی و نیازهای دارویی خواند و خاطر نشان كرد: ایران ھرگز بدنبال ساخت سلاح ھسته ای نیست زیرا رھبر معظم انقلاب اسلامی ایران قاطعانه فتوای حرام بودن تولید و استفاده از سلاح ھای اتمی را صادر كرده اند.

وی وحدت و یكپارچگی ملت ایران را نشان دھنده قدرت كشورمان دانست و گفت: تحریم ھا علیه ایران بیھوده و بی نتیجه بوده و نشان داده كه ایران در چنین وضعیتی نیز به پیشرفت و توسعه همه جانبه خود ادامه می دھد.

سردبیر روزنامه 'پاكستان آبزرور' با تاكید بر اینكه زمان آن رسیده كه غرب تحریم ھای یكطرفه خود را درقبال ایران لغو كند , تاكید كرد: سیاست های اعمال فشار و تحریم علیه ایران از سوی واشنگتن ھدایت می شود، حال اینكه لابی ھای زیادی در آمریكا خواستار تغییر تھاجمی بودن سیاست ھای خارجی دولت واشنگتن در قبال ایران و كشورهای منطقه ھستند.

وی گفت: ایران یك كشور صاحب نفوذ در منطقه و جھان است، نقش این كشور در كمك به حل مساله افغانستان و سوریه نیز غیر قابل انكار می باشد.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی پاكستان تاكید كرد: موقعیت راهبردی ایران در منطقه بسیار حائز اھمیت است، بسیاری از مسائل از جمله چالش امنیتی افغانستان بدون مشاركت و استفاده از نظریات و حتی مدیریت بحران جمھوری اسلامی مرتفع نخواھد شد.

وی معتقد است: اكنون زمان آن بسر رسیده است كه آمریكا بخواهد ھر كشوری را در جھان تحت فشار قرار دهد، حتی مردم آمریكا نیز از سیاست ھای دولت این كشور به ستوه آمده اند.

زاھد ملك تاكید كرد: اگر غرب بدنبال تغییر سناریوی كنونی جھان می باشد باید حق ھسته ای ایران را بپذیرد، دولت ھای غربی ھیچ چاره ای به جز این كار ندارند زیرا جمھوری اسلامی ایران بر مبنای قوانین آژانس بین المللی اتمی از حق قانونی برای توسعه فنآوری صلح آمیز ھسته ای به منظور رفع نیازھای انرژی برخوردار است.

آساق ** 1095**1565

سرخط اخبار جهان