ضرورت ساماندهي مسائل جوانان در شهرستانها ازمركز استان بيشتر است

شيراز- معاون فرهنگي و امور جوانان استان فارس گفت:فعاليت حوزه فرهنگي و امور جوانان تنها اختصاص به شهرشيراز اختصاص ندارد از اين رو براين باوريم كه ضرورت ساماندهي مسائل جوانان در شهرستان ها از مركز استان بيشتر است.

محسن سالاری چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود: استان فارس با توجه به پراكندگی شهرستان های تابع آن وهمچنین جمعیت جوانش نسبت به جمعیت جوان كشور، جایگاه ویژه ای در سطح ملی دارد.

وی ادامه داد:ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی ، نیازمند فرصت لازم برای هماهنگ شدن فعالیت های این دو حوزه بود وهم اینك این هماهنگی درمراكز استان ها محقق شده است و با توجه به نبود نمایندگی حوزه فرهنگی و جوانان در شهرستان ها ، ضروری است كه این مناطق هم به جایگاه واقعی خود دست یابند.

معاون فرهنگی وامورجوانان استان فارس بیان كرد:هم اینك شمار جمعیت جوان در شهرستان ها به میزان قابل توجهی رسیده و به همین سبب ضروری است كه از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان ها به عنوان متولی ، برنامه ریزی دقیقی برای آنان صورت گیرد.

سالاری افزود:همچنین نیازاست كه روسای اداره های ورزش و جوانان شهرستان ها با مسائل و امور مربوط به حوزه جوانان ، بیش از پیش آشنا شوند.

وی بیان كرد:برای تحقق این امرنشست توجیهی مسوولان اداره های ورزش و جوانان شهرستان های فارس روز 19اسفند دراین اداره كل برگزار و درقالب برپایی این نشست درحوزه های مختلف فرهنگی، مشاركت های اجتماعی،ازدواج و تعالی خانواده، اوقات فراغت و ستاد ساماندهی امور جوانان، اطلاعات لازم به روسای شهرستان ها ارائه می شود .

معاون فرهنگی و امور جوانان برگزاری این جلسه را مقدمه ای برای فعال سازی حوزه فرهنگی و جوانان درشهرستان ها دانست و افزود:امیدواریم با یك برنامه مستمر ضمن پایش و ارزیابی مسائل فرهنگی و جوانان در شهرستان ها،اقدامات عملیاتی و راهبردی مناسبی برای این حوزه در شهرستان ها تبیین و تدوین شود.

سالاری همچنین حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد دراغلب شهرستان های استان فارس را فرصت مناسبی برای این امرتوصیف كرد و ادامه داد:نیازساماندهی مسائل جوانان در شهرستان ها ازمركزاستان نیزبیشتراست وامیدواریم با گام های موثری كه با همكاری روسای شهرستان ها دراین راه برمی داریم، بتوانیم به جوانان شهرستان های این استان خدمت كنیم.ك/3

7368 /679

سرخط اخبار استان‌ها