جشنواره نمايش عروسكي كانون پرورش فكري كودكان و نو جوانان لرستان آغازشد

خرم آباد - مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان لرستان گفت :جشنواره نمايش عروسكي كانون پرورش فكري كودكان و نو جوانان اين استان آغازشد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان'محمدتقی كاییدی ' افزود : در آخرین روزهای پایانی سال، مركزتولید تئاتر و تئاترعروسكی كانون پرورش فكری كودكان ونوجوان لرستان اقدام به برگزاری فستیوال نمایش عروسكی در مراكزفرهنگی هنری كرده است.

وی اظهار داشت :دراین فستیوال پنج مركزفرهنگی هنری خرم آباد با دعوت ازمدارس به اجرای نمایش می پردازند.

وی تصریح كرد : این فستیوال با اجرای نمایش های «كیسه ی روباه» و«توتو» در مركزشماره پنج خرم آباد كارخود را از 15 اسفند ماه جاری آغازكرد وتا 23 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت : در روز15 اسفند ماه نمایش «خرگوش های دانا» درمركز تولیدتئاتر، در روز16 اسفند نمایش «ماهی رنگین كمان» درمركز4 خرم آباد، در روز 19 اسفند نمایش «قصه مروارید» درمركز3خرم آباد، در روز21 اسفند نمایش«ابر وباد ومه وخورشید » درمركزبدرآبادخرم آباد و در روز23 اسفند نمایش «لپ قرمزی ومادربزرگ» درمركز2خرم آباد اجراخواهندكرد.

وی افزود :فستیوال نمایش عروسكی با هدف، آشنایی دانش آموزان وخانواده ها، مربیان ، معلمان با فعالیت های كانون به خصوص نمایش عروسكی ومشاركت اعضا درتولیدنمایش عروسكی اجرا می شود.

این نمایش ها توسط اعضا وبا نظارت مربیان تولید و اجرا می شود .

7274/630

سرخط اخبار استان‌ها