استقرار نادرست صنايع آب بر موجب افت شديد آب در كشورشده است

همدان - عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌هاي كشور گفت: استقرار و جانمايي نادرست صنايع آب بر موجب افت شديد آب در كشورشده است.

به گزارش ایرنا 'محمد درویش' روز سه شنبه در جمع مجریان، بهره برداران و همیاران طبیعت در همدان افزود: برداشت بی رویه از آب توسط نیروگاه شهید مفتح همدان موجب به وجود آمدن بزرگترین فروچاله های جهان در دشت كبودراهنگ شده است.

مسوول تهیه برنامه‌ی كلان پژوهشی بخش تحقیقات بیابان در چشم‌انداز 20 ساله بیان كرد: سطح آب های زیر زمینی در دشت كبودرآهنگ از سال 67 تاكنون 40 متر افت داشته كه این موضوع ، فاجعه ای بزرگ و جبران ناپذیر است.

وی با ذكر اینكه دولت منابع بخشی را به منافع ملی ترجیح می دهد اظهار داشت: 90 درصد از آب همدان در بخش كشاورزی مصرف می شود ولی محصول تولیدی از این میزان آب بسیار پایین است.

این پژوهشگر برجسته كشور گفت: راندمان آبیاری در كشور ایران نادرست است به گونه ای كه ضایعات كشاورزی در ایران چهار برابر استاندارد تعریف شده در جهان بوده و استفاده از سموم هم بسیار بالا است.

درویش بیان كرد: میزان آبی كه می توان در یك هزار سال مصرف كرد در نیم قرن اخیر برداشت شد و در این بین بخش كشاورزی بیشترین سهم را در برداشت و مصرف این آب داشته است.

وی با ذكر اینكه راندمان آب در برنامه پنج ساله بسیار پایین در نظر گرفته شده گفت: ولی با این وجود به علت اختصاص اعتبار بسیار كم به این رقم ناچیز نیز دست نمی یابیم.

این پژوهشگر برجسته كشور گفت: ایران ركوردار نرخ فرسایش خاك در جهان است و فرسایش خاك در كشورمان سه برابر میانگین آسیا است در حالیكه 800 سال برای تولید هر سانتیمتر خاك زمان لازم است.

عضوهیات علمی موسسه ‌ی تحقیقات جنگل‌های كشور افزود: هزینه تخریب خاك در ایران بیش از دو برابر گزارش شده و هم اینك جنوب تهران 32 سانتیمتر به علت بی توجهی به این مسایل نشست كرده است.

وی با بیان اینكه توسعه پایدار نیازمند هزینه كرد اعتبار است گفت: برای ساخت بزرگراه شمال هزاران یا برای انتقال خط لوله گاز به نوشهر 11 هزار اصله درخت قطع شد در حالیكه در خارج از كشور برای عبور حیوانات ریز و درشت از عرض خیابان هم پل می سازند یا در صورت مجاورت طرح با یك درخت بجای قطع درخت مسیر طرح را تغییر می دهند.

7525/551