مركز تحقيق وتوسعه توليد كودآلي در ورامين راه اندازي شد

ورامين ، تهران بزرگ – رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران از راه اندازي مركز تحقيق و توسعه توليد كود آلي در اين شهرستان خبر داد.

دكتر ولی الله بنی عامری روز شنبه در حاشیه برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تولید كودآلی كه در ورامین برگزار شد، گفت: تقویت زیر ساخت های تحقیقاتی و پژوهشی باعث ایجاد ارتباط بین دستگاه های هدایت كننده و نظارتی در بخش دولتی و تولید كنندگان بخش كشاورزی در تولید كود آلی می شود.

وی گفت: به این منظوریك واحد تحقیق و توسعه در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان تهران باهمكاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین در سطح 10 هكتارایجاد شده كه در آن پسماندهای بخش شهری ، كودهای دامی و ضایعات كشاورزی كه به وفور در این منطقه وجود دارد ، در كمترین زمان به كودهای آلی و زیستی تبدیل می گردد.

وی افزود: این كود سالم و كاملا بدون آلودگی است كه به منظور تولید محصول سالم در اختیار كشاورزان قرار می گیرد .

وی با اشاره به برگزاری نخستین كارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تولید كودهای آلی گفت: تا پیش از این فعالیت های صورت گرفته در زمینه تولید كودهای آلی بسیار محدود بوده و اجرای این طرح در شهرستان ورامین به عنوان نخستن گام در كشور محسوب می شود.

وی اظهار داشت: همكاری بین شهرداری و مركز تحقیقات كشاورزی در زمینه تولید كودهای آلی جزو الزامات قانونی است زیراطبق قانون برنامه پنجم توسعه وزارت كشاورزی ، شهرداری ها و وزارت بهداشت موظفند تا نسبت به تولید محصول سالم اقدام نمایند.

بنی عامری افزود: مبنانی تولید محصول سالم استفاده از كودهای زیستی و آلی و نیز استفاده از آفت كش های غیر شیمیایی است.

رئیس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بیان داشت: بخش كشاورزی درزمینه استفاده از آفت كش های غیر شیمیایی به پیشرفت های مهمی دست یافته است كه همسان سازی تولید كودهای آلی و استفاده از آفت كش های غیر شیمیایی می تواند سیاست وزات كشاورزی در تولید محصولات سالم را عملی نماید.

وی گفت: مبارزه بیولوژیك با آفات زراعی به عنوان یكی از طرح های مهمی است كه به مدت سه سال در شهرستان ورامین و چهار استان دیگر كشور با موفقیت انجام شد و توانست در فاز توسعه در كل كشور اقدام گردد .

وی تأكید كرد: هم اكنون تمامی نهاده های مورد نیاز جهت تولید محصولات ارگانیك در كشور تولیدمی شود و پژوهشگران كشور بابهره گیری از علم روز و فعالیت مشترك با تیم های بین المللی زمینه توسعه كشت محصولات زراعی سالم و ارگانیك را در كل كشور فراهم خواهند كرد .

تهرام/7254 / 1396

سرخط اخبار اقتصاد